Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Die Frist für diese Aufgabe ist festgelegt auf: 20.03.2015 20:00:00

1. Auftrag: Návrat Mr. Spocka

Pri poslednej misii posádky z USS Enterprise pri riešení svetového mieru na Zemi sa veci skomplikovali a Mr. Spockovi sa nepodarilo teleportovať na kozmickú loď. Kapitán Kirk už pripravil teleportáciu z presného miesta na Zemi a odoslal mu zemepisné súradnice, ale Mr. Spock je v bezvedomí a súrne potrebuje vašu pomoc!

teleport na USS Enterprise

Úloha: Po spustení programu si robot vypýta súradnice pozície, na ktorú má dopraviť LEGO postavičku (astronauta). S presnosťou na 1cm ich operátor zadá pomocou šípkových tlačidiel na riadiacej jednotke (NXT, EV3) a zadanú pozíciu potvrdí. Operátor umiestni robota do rohu štvorcovej plochy so stranou 1m a robot Mr. Spocka dopraví na požadovanú pozíciu, kde ho jemne a opatrne - aby nepadol na hlavu ani z veľkej výšky, položí na zem a odíde do bezpečnej vzdialenosti. Mr. Spock bude následne teleportovaný do bezpečia. Presnosť umiestnenia astronauta overte meracím pásmom a zdokumentujte na 3 rôznych prípadoch.

Mr. Spocka v seriáli Startrek stvárnil herec Leonard Nimoy (26.3.1931 - 27.2.2015) a túto úlohu venujeme jeho pamiatke.

Lösungen