Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Riešenie možno odovzdávať do: 20.05.2016 20:00:00

1. Úloha: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

1. V predchádzajúcom kole Letnej ligy sme merali rôzne prejavy počasia. Jednou z bežných veličín, ktoré majú pre určenie počasia význam, je atmosferický tlak. To sme zvedaví, či sa niekomu podarilo zmerať aj ten...

Tlak vzduchu ako taký je vôbec zaujímavá veličina. Napríklad, ak do kvádra vyrobíme otvor pre drevený valček ako na nasledujúcom obrázku, tak ten valček môžeme dostať von rôznymi spôsobmi: a) kváder môžeme otočiť a valček vypadne, alebo bez otočenia: b) kváder môžeme pohnúť smerom dohora, pohyb zastaviť a valček bude pokračovať zotrvačnosťou ďalej a z otvoru vyskočí, alebo ešte inak - bez pohybu kvádra: c) kváder položíme na stôl a ponad neho vyfúkneme vzduch - valček vyskočí von kvôli podtlaku!Ak máte čas a možnosť, vyskúšajte si to! Tento fyzikálny experiment nám ukázal pán učiteľ Beňuška z Centra popularizácie fyziky na GVPT v Martine - ak ste tam ešte neboli, určite sa príďte pozrieť, stojí to za to! V nasledujúcej úlohe budeme tiež vyberať malý predmet von, ale nemusíme pri tom použiť podtlak...
Úloha: Robot sa nachádza na otvorenom priestranstve. Niekde pred ním, na neznámom mieste, je položený pohárik (napr. z papiera), v ktorom je štandardná LEGO plastová gulička. Úlohou robota je nájsť pohárik, vybrať guličku von, vrátiť pohárik na miesto, aby ostal stáť ako bol na začiatku a doviezť guličku naspäť na štart, netreba ju vyložiť, stačí ju tam doviezť.

2. Zostrojte robota, ktorý bude vedieť jazdiť vpred po pomerne prudko naklonenej rovine (nejaké jednoduché autíčko). Položte ho na začiatok naklonenej roviny, ktorej naklonenie viete meniť. Zvoľte najskôr mierne naklonenie a zistite, ktoré rýchlosti (hodnota POWER v pohybovom bloku) dokáže auto ešte utiahnuť - zmerajte si čas, za ktorý auto vyjde pre niekoľko rozličných nastavení rýchlosti od 0 po 100. Z času vypočítajte skutočnú rýchlosť a zobrazte závislosť skutočnej rýchlosti od nastavenej hodnoty POWER v grafe. Zmeňte naklonenie roviny a meranie opakujte. Vyzerá graf inak? Ak áno, v čom sa líši? Vyskúšajte niekoľko rôznych naklonení roviny. Ak máte experimentátorského ducha, vyskúšajte to celé ešte raz, pričom na autíčko umiestnite ťažší náklad. Ako budú grafy vyzerať teraz? Dalo by sa zostrojiť iné auto, pre ktoré sa grafy pre rozličné hmotnosti budú líšiť menej? Keď ste si prečítali toto zadanie, pokúste sa odpovedať na otázky vopred, pred tým ako uskutočníte experiment a nakoniec porovnajte svoje odpovede s tým, čo ste predpokladali.

Riešenia