Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: KPZ Roboteam

Assignment: Kalkulačka pre prvákov

Kalkulačka pre prvákov

Na robota sme použili NXT kocku, 6 kolies s pohonom, 2 motory,  ktoré boli prepojené s kotúčmi aby zaberalo všetkých 6 kolies.

Princíp : 
 
Robot pomocou Ultrasonic senzoru zameriava kocky. Ak je vzdialenosť viac ako 37cm robot sa otočí a odtlačí ostávajúce kocky. 

Photos:

Videos:

Programs: