Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: MDLRoboteam

Assignment: Kalkulačka pre prvákov

Konštrukcia robota

Podvozok tvoria klasicky dva motory s kolesami. Na nich je pripevnená NXT riadiaca jednotka. Na riadiacej jednotke je upevnený tretí motor s ramenom, ultrazvukový senzor a farebný senzor.

Riešenie zadania

Robot začína namierený na prvý rad kociek. Ide dopredu a pomocou farebného senzora detekuje kocky. Ak zistí, že zaznamenaná kocka je menej ako 20cm od steny, vycúva a ide do druhého radu, kde sa táto postupnosť opakuje. Potom robot prejde k tretiemu radu, vypočíta A+B=C a ide dopredu kým nenameria C kociek. Potom sa posunie ešte o jednu kocku dopredu, spustí rameno a ostatné kocky posunie k stene.

Poznámka

Video bolo točené u jedného z členov tímu, ktorý má nanešťastie dosť krivú a šmykľavú podlahu. Z týchto dôvodov robotovi prešmykovali kolesá a veľmi nepresne sa otáčal, a preto musel byť vo videu trochu dorovnávaný rukou.

Photos:

Videos:

Programs: