Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RDS Team

Assignment: Tri oriešky

Vážená porota!

Zasielame Vám riešenie úlohy č. 8 – Tri oriešky - RDS Teamu.

 

ROBOT: na zber orieškov sme zostrojili rotačný nádstavec, ktorý pripomína kombajn, no dobre funguje aj na zber orieškov, poháňa ho medium motor. Orechy zbierame na pripravenú plošinu umiestnenú v strede. Dva large motory slúžia na pohyb celého robota.

 

SENZORY: color senzor je pripravený na vrátenie sa podľa intenzity svetla, robot sa pomaly otáča o zisťuje intenzitu a následne sa pohyb otáčania zmení na pohyb vpred – bohužiaľ o tomto prikladáme iba program – video sme nestihli.

 

Ultrazvukový senzor !!!!!!!!!!!!!! – tak tento nás zradil na plnej čiare !!!!! 

Nie a nie správne zaregistrovať predmet – príčinu sme nezistili a tak sme sa rozhodli pre „ ORIEŠKOVÚ     ŽATVU !!!“ – oriešky sme zberali systematicky, pohybom hore-dole.

Úlohu sme nestihli splniť dokonale aj z časových dôvodov, lebo sú termíny ŠVP .

 

Ďakujeme RDS Team

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekne premyslené, už len aj dokončiť. Ultrazvuk na meranie vzdialenosti má svoje muchy, ale keby ste mali viac času, určite ho nejako donútite fungovať. V prvom ani v druhom videu robot nezobral druhý oriešok a nevyložil oriešky na štarte. Škoda toho ultrazvuku, ale aj tak pekný robot a celkom efektivny sposob zberu.