Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Amazing Team

Assignment: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

ULOHA 1.

Robot: Robot má pohyblivé rameno s malým motorom na konci, na ktorý sa pripájajú nástavce. V Možnosti A má na konci ramena menšie klepeto, ktorého jedna polovica je pevná a druhá sa otáča a postupne prejde po celej ploche dna pohára, čím chytí guličku. A v Možnosti B je koniec ramena spravený tak, že keď je pritlačený na guličku, tak sa jeho strany roztiahnu a zase stiahnu čím guličku uchopí.
Program: Najprv si robot zarovná rameno. V oboch možnostiach je použitý ten istý MyBlock na vyhľadanie poháru. Robot sa najprv otáča na mieste a zaznamenáva vzdialenosť predmetov okolo neho, potom vyhodnotí ktorý predmet je najbližšie, otočí sa naň, zapíše o koľko stupňov sa otočil a ide za ním (a vďaka tomu mu môžeme pohár položiť kamkoľvek a on ho nájde, ak k nemu samozrejme nieje niečo bližšie). Keď pohár uvidí cca 13cm pred sebou zastaví a zapíše si koľko prešiel. Potom sa už programy líšia. V Možnosti A robot vloží rameno do pohára, prejde ním po celej ploche dna pohára a chytí guličku. V Možnosti B po vložení ramena do pohára ním otočí o 360° keby bola gulička zaseknutá niekde na kraji, potom rameno do pohára niekoľko-krát vloží vytiahne a otočí, to pretože oranžové časti na stranách ramena guličku zarovnajú do stredu iba z určitej časti pohára. Na konci oboch programov sa robot vráti na pôvodné miesto a otočí sa presne do toho uhlu v ktorom bol spustený za pomoci zapísaných údajov.

ULOHA 2

Robot - Náš robot je typické "autíčko", má veľké zadné kolesá a dosť veľký sklon dopredu, aby sa počas jazdy do kopca neprevrátil dozadu.
Program - Robotovi na začiatku programu nastavíme akou rýchlosťou pôjde, vybrali sme si čísla 5,15,25,35,... pretože najnižšia rýchlosť ktorou dokázal prejsť aj najstrmší kopec bola 4 (power). Potom prejde po naklonenej rovine dlhej 145cm. Priemer časov za ktorý ju prešiel (v danom uhle, s danou rýchlosťou) sme si zapísali do tabuľky.
Čas sme najprv stopovali ručne, ale potom sme prešli na spôsob, že si robot čas meria sám, zistili sme, že časi čo nameral robot a čo sme namerali my boli skoro rovnaké, a preto sme nemuseli v tabuľke nič meniť. Grafy z jednotlivých uhlov (naklonení stola) sme spojili do jedného grafu, a všimli sme si 2 veci:
1) Robotovi sa od rýchlosti 80 (power) už nezvyšovala rýchlosť.
2) Sklon stola nemal veľký vplyv na rýchlosť robota, najväščí rozdiel rýchlostí bol pri najväščom sklone pri navyšších rýchlostiach (vtedy už mierne spomaloval).
Na koniec sme si spravili ešte tabuľky skutočných rýchlostí, teda premeny jednotlivých rýchlostí (power) na skutočnú rýchlosť v m/s počas jednotlivých uhlov sklonu stola.
Testovali sme aj pridanie závaží na robota, ale kvôli tomu, že náš robot má väčšinu váhy nad zadnými kolesami a dobre uložené ťažisko nemala zmena jeho váhy takmer žiadny vplyv na jeho rýchlosť.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Palica von z vreca a Preteky v jazde do kopca

1. Loptička - 3 b Ako člen staršej LEGO generácie som očakával tie staršie, väčšie loptičky, ale vyberanie malej je tiež super. Kopec - 3 b Pekne vyhodnotené výsledky meraní.

2. Krásne spravená úloha 1. Viac sa mi páči ten nadstavec A, lebo pri B sa môže stať, že loptička skončí niekde na kraji a neuchopí ju.(3 body) Úloha 2 je takisto super spravená. Pekne spravené grafy aj tabuľka. (3 body)

3. Veľmi pekne vyriešená úloha s loptičkou, perfektné rameno a páči sa mi aj predvedenie pre rozličné polohy pohára. 3b Naklonená rovina: super, veľmi oceňujem prehľadnú tabuľku aj grafy. Páčilo sa mi aj využitie robota na meranie času. Perfektne splnená a vyhodnotená úloha. 3b.

4. Za obe úlohy získavate 3b. Fotky, popisy, videá a programy sú v poriadku. Páči sa mi vaše grafické prevedenie.

Nevyužité body: 14.2875 + 3 = 17.2875.