Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Team name: GYMKÁČI

Assignment: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

Dobrý deň, dnes vám prinášame riešenie 6. úlohy. Náš program je založený na tom, že náš robot sa točí dookola v smere hodinových ručičiek a v tej chvíli, keď ultra. senzorom nájde pohár zastane a odmeria si ultra. sen. vzdialenosť. Potom o túto vzdialenosť prejde a ramenom uchopí pohár, ktorý si následne prehodí do "vlečky" a pohár vráti na miesto. Teraz sa už len vráti o hodnotu ktorú prešiel (ako ide k poháru, meria si otáčky) a robot sa ocitne na štarte s loptičkou na "vlečke". To je asi všetko a my sa s Vami lúčime...

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Palica von z vreca

1. Dobrá práca, podobne som si to predstavoval aj ja. :) 3 b

2. Elegantné riešenie. 3 b.

3. Chápadlo máte perfektné, škoda však, že ste nám neukázali aj viac rozličných polôh pohárika. Čo ak by bol ďalej alebo bližšie, fungovalo by to tiež? 2.5 b

4. Získavate 2,8 b. Videá a programy sú v poriadku, ale chýba vám fotka tímu.

Nevyužité body: 0