Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: GAB.sc tím

Assignment: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

Konštrukcia: Robot sa skladá z troch veľkých motorov: 2 hýbu robotom a jeden ovláda pohyb ruky. Štvrtý stredný motor zatvára a otvára klepetá. Ďalej sú to „oči“, ktoré zaznamenávajú pohárik. Color sensor je použitý na konci programu, vďaka nemu robot zastane. Program: Robot ide po boku ihriska. Keď oči uvidia pohárik robot si zaznamená jeho vzdialenosť do premennej, podľa obvodu kolesa vypočíta a uloží do premennej potrebný počet otáčok smerom k poháriku. Uchopí pohár, zdvihne ruku a guličku vyklopí na korbu – ukladací priestor na robotovi. Pohárik vráti späť a robot sa podľa zapamätanej vzdialenosti vráti na kraj ihriska. Potom sa otočí, a zacúva na štart. Zastane tam vďaka color senzoru, ktorý zaznamená modrú čiaru. Počas riešenia úlohy sme museli zdokonaľovať spôsob uchopenia pohárika – klepetá, upevnenie ruky tak, aby správne naklonila pohárik na vyklopenie guľôčky. Aby sme zdôraznili, že robot nájde pohár kdekoľvek na ihrisku, urobili sme 2 nahrávky, kde je pohár umiestnený na rôznych miestach.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Palica von z vreca

1. Dobrá práca, podobne som si predstavoval riešenie aj ja. 3 b.

2. Pri naberaní pohárik celkom dosť potlačí, takže neskončí tam, kde začínal. 2.5 b.

3. Poharik mal ostat na mieste! Inak je to velmi pekna konstrukcia. Super. 2.7 b.

4. Riešili ste iba úlohu s loptičkou, za ktorú získavate 2,8 b. Videá a programy sú v poriadku, ale chýba vám fotka tímu.

Nevyužité body: 0