Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: R D S

Assignment: Strážnik

Dobrý deň, zasielame riešenie úlohy: Strážnik.

POPIS RIEŠENIA: Pre túto úlohu sme si navrhli areál budúceho sídla tímu RDS /zelená budova v jeho centre/. Obvod areálu je ohraničený čiernou čiarou, ktorú používa strážnik na kontrolu. Okrem budovy je v areáli aj stavba majáku a socha slona pre šťastie. Na ôsmich zastávkach náš strážnik kontroluje zmenu stavu. V riešení sme mali zmeny: výskyt iného zvieraťa/sova, vtáčik, malý slon/, objavila sa aj zabudnutá fľaša so smajlíkom alebo nám narušiteľ priestoru ukradol maják. Tieto zmeny sú zachytené na fotkách.

POPIS ROBOTA: Náš robot je základný robot, ku ktorému sme pripojili 3 senzory, jeden medium motor a 2 large motory, ktoré používame na pohyb. Na pohyb po čiare a zastavovanie sme použili 2 color senzory a na robenie fotky sme použili 1 medium motor. Na uzemnenie časti ktorá sa posúva pomocou medium motora tak, aby sa dotkla displeju, sme použili audio kábel ktorého zem sme na túto súčiastku pripojili.   

Popis fotiaceho mechanizmu:   Na medium motor sme pripevnili malé ozubené koleso, ktoré svojim otáčaním posúva ozubenú tyč. Na jej konci sme pripevnili dotykovú koncovku z pera, ktorá presne zapadla do pravouhlej lego súčiastky. Držiak telefónu je jednoduchá konštrukcia v tvare U, ktorá má voľné miesto na fotoaparát aj na jeho spustenie. Proti vypadnutiu mobilu sme na boku pripevnili záklapku v tvare L.

POPIS PROGRAMU: Tento program má 3 časti. Prvá časť vynuluje premenné. Druhá časť chodí po čiare pomocou PID kontroléru a zapisuje do premenných koľko centimetrov vidí ultrazvukový senzor. Opakuje sa to 8 krát, lebo máme 8 zastávok. Tretia časť porovnáva namerané hodnoty, ktoré sú uložené v premenných s aktuálnymi hodnotami, ak sú hodnoty rovnaké, vypíše "OK" a ak nie tak vypíše "zmena objektu zachytena" a odfotí to. To sa opakuje až kým manuálne vypneme program.

Ďakujem za pozornosť.

RDS Team

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Ďakujeme za dôkladné a pekné riešenie!

1. Za úlohu strážnik získavate 3b. Vaše riešenie úlohy je zaujímavé, hoci má jednu nevýhodu a to, že sa neráta s tým, že narušiteľ môže prísť aj z vonkajšej strany okruhu. Páči sa mi detailný popis riešenia a fotky :)

2. Páči sa mi, že sa robot naučí ako má areál vyzerať a potom už len fotí zmeny. To je veľmi užitočné.

3. Pekné, originálne riešenie. Podobne, ako to malo aj zopár iných tímov, pozitívne hodnotím, že váš robot zachytáva práve v zmenu v prostredí, a nie "jednoducho" každý predmet, s ktorým príde do styku.

4. Super, že ste ako jedni z mála riešili zmenu objektov na trase a nie len nečakaný pohyb. Riešenie cez kontrolné body je zaujímavý postup. Super, že ste zaznamenali aj stavy na obrazovke.