Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: SupraTech

Assignment: Zimná olympiáda

Tím: SupraTech

Robotická liga 2022

Zadanie 1, 2. úloha: Zimná olympiáda

Popis riešenia:

Na bielej podložke je čiernou páskou vyznačená trasa od miesta kde sa umiestňuje vozík k šiestim terminálom, kam sa má vozík dopraviť.  Terminály sú označené číslami. Vozík sa umiestňuje na ľavú stranu od vyznačenej čiary v smere k terminálom a robot začína umiestnený na čiare pred vozíkom v smere od terminálov. Po spustení programu robot sleduje dvomi optickými senzormi vyznačenú čiaru a tretím optickým senzorom na boku sleduje prítomnosť vozíka. Keď zachytí hranu vozíka, začne sledovať počet čiernych čiar vyznačených na boku vozíka, následne sa robot otočí, po čiare prejde pred vozík, pohybom smerom dozadu sa priblíži k vozíku, zachytí ho, pohybom smerom dopredu sa vráti na čiaru a následne vozík dopraví k zvolenému terminálu. V danom terminály robot vozík odpojí a vráti sa naspäť na začiatok trasy. Ak bude na začiatku trasy pripravený ďalší vozík, tak znova vykoná celý program. Ak nie je pripravený ďalší vozík robot dôjde na začiatok trasy a program je ukončený.

Robot

Na pohyb robota sú použité dva veľké EV3 motory. Vzadu má jeden stredný motor na zachytávanie vozíka. Robot má tri optické senzory, dva vpredu na sledovanie čiary a jeden napravo na čítanie čiarového kódu z boku vozíka. Robot je ovládaný pomocou riadiacej jednotky EV3.     

Program:

V programe sme použili tri vlastné bloky - prvý slúži na čítanie kódu vyznačeného na boku vozíka a zachytenie vozíka, druhý na dopravenie vozíka k určenému terminálu po trase vyznačenej čiernou čiarou a tretí na cestu späť na začiatok trasy. Ak robot počas cesty naspäť na začiatok trasy zachytí bočným senzorom pripravený ďalší vozík, zopakuje sekvenciu a odtiahne tento vozík k určenému terminálu, ak nie je pripravený ďalší vozík, robot dôjde na začiatok čiary a ukončí program.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Musím sa priznať, že tu ste mi vyrazili dych. Neuveriteľne precízne spracovaná úloha. Je tam všetko: krásne vozíky s čiarovým kódom, automatické nabratie aj odpojenie, veľmi dobre zdokumentované riešenie, nádhera! Len tak ďalej!

2. Za úlohu Zimná olympiáda - tigre získavate 3b. Dokonalé riešenie úlohy. Veľmi pekný popis riešenia a ukážkovo natočené riešenie. Páči sa mi, že robot sa vráti aj sám na počiatočné miesto, kde si vyzdvihne ďalší vozík v poradí.

3. Oceňujem, že ste sa pustili do tejto druhej a tigrej úlohy. Zvládli ste ju vynikajúco. Natočili ste aj dva rôzne príklady. Super.
Ja osobne by som ale privítala, keby ste mali aj viac príkladov. Napríklad ako funguje pre jednotku a dvojku.

4. Ďakujeme za ďalšie dokonalé riešenie v sérii! Máme obrovskú radosť. :-)