Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: =false²

Assignment: Exkluzívne alebo inkluzívne?

Brána

            Náš stroj sa skladá z troch častí, ktoré spolupracujú na splnení úlohy. Počas konštrukcie sa náš dizajn zmenil iba v dvoch významných aspektoch.

            Náš prvotný dizajn bol založený na časovačoch, ktoré mali riadiť otvorenie a zatvorenie brány, ako aj pohyb autíčka. časom sa nám však podarilo nahradiť časovač na bráne a pokúsili sme sa o to isté aj na autíčku, ale zlyhali sme. Najprv sme chceli použiť dve riadiace jednotky na vykonanie zadania, no časom sa naša obavy naplnili a museli sme použiť tretiu riadiacu jednotku, kvôli nedostatočnej dĺžke káblov. Ku koncu náš dizajn pozmenilo aj to že sme si postavili podložku z dielikov, ktoré sme si priniesli z domu. Počas tohto projektu sme nemali veľa vecí, ktoré by nám mohli zabrániť v práci, boli iba dve a to veľkonočné prázdniny a odchod jedného člena tímu do prahy na inú súťaž.

            Autíčko sme postavili tak, že sme zo spodku na riadiacu jednotku pripevnili jeden motor, ktorý otáčal prednými kolesami, a ako zadnú nápravu sme požili ďalšie dve kolesá, ktoré boli pripevnené takým spôsobom aby sa vedeli voľne otáčať. Postupom času sme pripevnili na riadiacu jednotku aj druhý motor, ktorý poháňal zadné kolesá, na to aby sa autíčko vedelo vyšplhať po našom vtedajšej dráhe. Keďže to stále nevedelo tak sme sa rozhodli použiť obidva motory na otáčanie zadných kolies ako aj zdvojnásobiť počet kolies na zadnej náprave. Obidve tieto zmeny sa neskôr preukázali ako zbytočné, kvôli tomu že sme vymenili dráhu. Experimentovali sme aj s diaľkovým senzorom na pohyb autíčka, ale ten sa preukázal veľmi nekonzistentný. Dizajn našej brány sa menil veľmi málo, jediná významná vec, ktorá sa zmenila bolo nahradenie výsuvnej brány, ktorá sa mala otvárať ozubenými kolieskami, za garážové dvere, ktoré sa otvárajú motorom, ktorý navíja špagát. Ďalšia hlavná časť našej brány je padací most, ktorý funguje na rovnakom princípe ako garážové dvere, čiže motor navíja špagát a tím spúšťa alebo zdvíha padací most. Na zatvorenie a otvorenie padacieho mosta a garážových dvier sme použili dva diaľkové senzory, ten ktorý slúži na otváranie dverí funguje tak že keď zistí že motor aktivačnej časti systému otočil indikátor tak spustí padací most a vytiahne garážové dvere, a ten ktorý zatvára bránu funguje tak že keď zaznamená že autíčko prešlo bránou tak vytiahne most a spustí garážové dvere. Posledná časť, ktorá neslúži na stabilizáciu celej brány alebo ako súčiastka, ktorá drží dôležité veci na správnych miestach je dráha pre garážové dvere, keďže najprv brána mala ísť priamo hore tak sa tomu prispôsobovala aj dráha, ale zmenenie vyťahovacej brány na garážové dvere spôsobilo to že sa o ňu garážové dvere zasekávali tak sme boli nútený jednu súčiastku nakloniť, ďalej sme túto dráhu museli predĺžiť, pretože by sa nám z nej vysunuli garážové dvere, ale spôsob akým boli dieliky, ktoré sme použili na predlženej dráhy, spôsoboval to že si garážové dvere ľahli vodorovne, čím sa zasekli. Toto sme vyriešili tak že sme pridali dve dieliky vyššie na bránu, ktoré spôsobovali to že garážové dvere sa nemohli dostať do vodorovnej polohy, čiže sa nemohli zaseknúť. Aktivačná časť systému funguje tak, že keď auto ide po svojej dráhe, stlačí skryté tlačítko, kvôli čomu motor otočí indikátor tak, aby ho vedel nasnímať diaľkový senzor, ktorý potom otvorí bránu.

            Kód autíčka vyzerá tak, že spustí motory, ktoré posunú auto o určenú vzdialenosť. Potom autíčko počká niekoľko sekúnd, aby sa otvorila brána a prejde ňou. Kód brány funguje tak, že keď diaľkový senzor nasníma indikátor tretieho systému, spustí sekvenciu, ktorá otvorí bránu. Potom, keď druhý diaľkový senzor nasníma že sa autíčko dostalo cez bránu, spustí druhú sekvenciu, ktorá zatvorí bránu. Potom sa zapne časovač, ktorý zabezpečuje to že sa brána neotvorí po druhý raz. Kód aktivačnej časti systému sa spustí potom čo autíčko prejde po svojej dráhe, pričom stlačí skryté tlačítko, čím sa spustí sekvencia, ktorá spustí motor, ktorý otočí indikátorom, zapne časovač a po uplynutí časovaču spustí motor, ktorý navráti indikátor do základného stavu.

            Tento projekt bol rovnako zábavný a zaujímavý ako predošlé dva. Dizajn pre nás znova nebolo ťažké vymyslieť, o čom hovorí aj to ako sa menil pomerne málo. Naše nádeje z predošlej úlohy sa naplnili, a dúfame že sa naplnia aj pri zvyšných úlohách.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Perefektná dvojitá brána s padacím mostom, to je naozaj premyslené. Trocha ste si to zbytočne skomplikovali tým mechanizmom na vstupe, mohli ste ten senzor pripojiť rovno k riadiacej jednotke brány, nie? Ešte vám chcem poradiť, že motorčeky môžete ovládať aj dva súčasne (napr. E+C) a nemusíte preto robiť dva takmer totožné programy. Aj vám by sa tak program jednoduchšie čítal.

2. Za úlohu Exkluzívne alebo inkluzívne? získavate 3b. Páči sa mi, že ste podrobne spísali ako ste sa dopracovali k riešeniu úlohy.

3. Veľmi dobrá robota a tímová spolupráca. Vždy platí, že čím viac sa s prototypom pracuje, vylepšuje a upravuje, tým väčšia šanca, že bude kvalitný. Niekedy ho treba aj celý prestavať celkom od začiatku, niekedy nie, ale vždy je to postupnosť, kde sa zapája najhlbšia tvorivosť a predstavivosť. Ked sa zmieša s pracovitosťou a vytrvalosťou, výsledky bývajú krásne.

4. Skryté tlačítko m nepríde úplne ako nejaký úkon chápadla robota, každý kto prejde pred bránu, ho spustí. Ináč je to pekne riešené.