Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Šachisti - zajace

Assignment: Učiaci sa robot

Robot má dva svetelné a jeden ultrazvukový senzor. Najprv sa učí. Vždy keď sa zobrazí nápis SITUATION tak robota dáme do nejakej situácie a stlačíme šipku vľavo alebo vpravo, podľa toho ako má ísť. Na otázku NEXT? slačíme vľavo, ak sa má naučiť ďalšiu situáciu a vpravo, ak nie. Vtedy začne jazdiť podľa naučenej. Situáciu zakódujeme podľa toho, čo hlásia senzory ako tri čísla 0 alebo 1 a potom pomocou vzorca, ktorý vymyslela Barbora previedieme na číslo riadku do zoznamu rules: riadok = a + 2.b + 4.c.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Riešenie úlohy ste splnili. Odovzdali ste všetko potrebné.

2. Pekne ste to spravili, hoci zvukové pozadie ma trocha vyrušovalo. Radšej ste mohli popritom komentovať čo s robotom robíte. Ale páči sa mi aj konštrukcia, je taká pekne kompaktná.

3. Nie je mi celkom jasné z opisu, či sa robot na začiatku videa učí, alebo už jazdí sám.
Podľa toho čo som videa, ste spravili veľký kus práce, ale ešte by bolo treba kúsok na tom popracovať.

4. Dobrá práca, úloha je splnená. Drobná rezerva je v tom, že pred prekážkou robot mohol zatáčať trochu prudšie, aby ju nezramoval, alebo otočky mohli byť vždy o nejaký uhol, nie iba zmeniť momentálne otočenie. Všimol som si, že pri programovaní robota niekedy nereagoval na pokyn - to je preto, že keď vypisuje text, tak vtedy ešte nereaguje na klávesy.