Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Riešenie možno odovzdávať do: 25.05.2013 23:59:59

1. Úloha: Návrat na Starship Enterprise

V obdĺžnikovom priestore na stratenej planéte sa nachádza kockatý nevládny člen posádky vesmírnej lode. Potrebuje sa dostať na vyznačené miesto, odkiaľ ho kapitán Kirk premiestni naspäť do kozmickej lode. Zachráňte ho!

Úloha: robot sa nachádza na náhodnom mieste s náhodným otočením v obdĺžniku so svetlým povrchom so stranami dĺžky 1 až 2 metre. Oblasť je ohraničená zvislými stenami. Kocka alebo kváder so stranami 5-10 cm je na neznámom mieste v obdĺžniku (od stien je vzdialený aspoň 20 cm). Miesto premiestňovania je presne v strede medzi dvomi rovnobežnými úsečkami s dĺžkou približne 15 cm vyznačenými tmavou čiarou (napríklad páskou) hrúbky 1-2 cm. Vzdialenosť medzi úsečkami je 20 až 50 cm. Dopravte kocku na miesto premiestňovania.

Príklad štartovnej situácie a možného riešenia:

Príklad štartovnej situácie

Možné riešenie

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Možné zjednodušenia:

  • kockatý kozmonaut je priamo pred robotom
  • robot, kozmonaut aj kolmé čiary označujúce teleport sú na jednej priamke

Riešenia