Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2024-06-14 20:00:00

1. Task: Lanková odstredivka

Tvorivosť je základná hodnota Robotickej ligy a tak je vždy fajn inšpirovať sa zaujímavými tvorivými konštrukciami, ktoré niekto zostrojil. Naposled nás zaujala táto:

Úloha pre zajace: Zo súčiastok LEGO zostrojte lankom poháňaný kolotoč, ktorý dokáže roztočiť robot. Kolotoč pevne ukotvite, robota umiestnite do dostatočnej vzdialenosti, na kolotoči sa budú točiť nejaké ťažké predmety. Robot dokáže kolotoč roztočiť do troch rôznych rýchlostí - po priložení zelenej kocky sa začne točiť prvou rýchlosťou, po priložení žltej, druhou, väčšou rýchlosťou a po priložení červenej sa roztočí na maximálnu rýchlosť. Po priložení modrej kocky prestane ťahať a už len bude postupne namotávať odmotané lano, akurát tak, aby sa neodvíjalo na zem, až kým sa kolotoč nezastaví.

Úloha pre tigre: Váš kolotoč nebude s navijákom, ale poháňaný motorom priamo na kolotoči. Pred štartom sa bude dať nastaviť uhol, do ktorého má zavesené predmety roztočiť - napr. uhol 30 stupňov znamená, že záves, na ktorom sú predmety zavesené bude so zvislicou prechádzajúcou stredom kolotoča zvierať 30 stupňov. Kolotoč by mal fungovať pre rôzne ťažké predmety a uhol do ktorého sú predmety roztočené bude nejakým spôsobom počas točenia merať.

2. Task: Olympiáda

Blížia sa Olympijské hry v Paríži, na ktoré sa všetci tešíme. Roboty by boli smutné, keby si tiež nemohli zasúťažiť.

 

Úloha pre zajace: Na tohtoročnej olympiáde sa šport Skateboarding objaví už po druhý raz. Zostrojte zo súčiastok LEGO jednoduchý mechanický vozík pripomínajúci skateboard. Potom zostrojte robota, ktorý na takomto skateboarde bude vedieť jazdiť - robot nie je na skateboard pripevnený, iba položený. Súťažná dráha bude pozostávať zo štyroch čiernych pruhov vyznačených na zemi. Prvý označuje štart - tu je na začiatku umiestnený skateboard s robotom a nehýbu sa. Po odštartovaní programu sa robot svojou nohou odrážaním od zeme rozbehne. Po ďalší pruh sa bude pohybovať bežnou rýchlosťou a po zaznamenaní tretieho pruhu by mal zrýchliť na dvojnásobnú rýchlosť a takou rýchlosťou prejsť až po tretí čierny pruh. Robot si sám zmeria čas, za ktorý prejde úseky medzi prvým a druhým a medzi druhým a tretím pruhom a na konci ich zobrazí na displeji. Po treťom pruhu má robot brzdiť a spomaliť tak, aby cez štvrtý pruh prešiel viditeľne nižšou rýchlosťou. Za štvrtým pruhom má nejakým spôsobom zatočiť bez havárie. Skateboard nie je k robotovi nijak pripojený robot sa dá kedykoľvek nadvihnúť.

Úloha pre tigre: V modernej gymnastike, ktorá je olympijským športom sa používa aj švihadlo, aj keď nie v olympijských disciplínach. Niektorí priaznivci skákania cez švihadlo by ho však radi videli ako samostatnú disciplínu:

 

Zostrojte robota, ktorý bude držať dva konce švihadla, roztočí ho a dokáže cez neho preskakovať. Hodnototí sa umelecký dojem a plynulosť pohybu lana švihadla. Pred odštartovaním robota sa bude dať nastaviť ako dlho má skákať cez švihadlo. Po zadanom čase sa zastaví.

Solutions