Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2014-03-30 19:00:00

1. Task: Lyžiar

Viacerí ste sa len nedávno vrátili z jarných prázdnin. Každý robot ale vie, že to pravé lyžovanie je, keď si na pekný kopec vyšliapeme sami. Napríklad s pripnutými pásmi. Potom zjacháme po nedotknutom svahu nadol, pričom sa nemusíme v každej zákrute niekomu vyhýbať a stále dívať cez plece, či nás práve zhora niekto nejde zraziť.V prvom kole letnej ligy je Vašou úlohou zostrojiť a naprogramovať robota, ktorého na štarte položíte do stredu svahu - na nejakú naklonenú rovinu - napr. z jednej strany nadvihnutý väčší stôl. Robot sa sám zorientuje, "vyšliape" na vrch kopca, otočí sa smerom dole a zjachá nadol svahu. Pozor - pri štarte môže byť robot natočený ľubovoľným smerom!

Obmedzenie: použite iba štandardné senzory zo stavebnice, doplnkové senzory ako sú kompas, gyroskop, alebo akcelerometer nie sú v tejto úlohe povolené!

Ak sa Vám zdá úloha náročná, tvorivo si ju upravte a zjednodušte, zaujímajú nás aj čiastočné riešenia.

Riešenia odovzdajte na týchto stránkach, potom, čo sa zaregistrujete do letnej ligy a prihlásite sa. Nezabudnite na:

  • obrázok tímu
  • obrázok robota
  • linka na youtube s videom ako robot funguje
  • program pre robota
  • krátky popis


Tešíme sa na Vaše riešenia!

Solutions