Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-04-09 19:00:00

1. Task: Výstava hrochov v Melbourne

Chovatelia hrochov z Michaloviec poslali svoj najlepší exemplár na výstavu hrochov v Melbourne. Pri vykladaní hrošieho cestovného domčeku v tvare kocky u protinožcov sa zistilo, že hroch sa v domčeku nachádza hore nohami a nevie vyliezť von. Preto treba domček najskôr prevrátiť.Úloha: Kocka zložená zo súčiastok LEGO sa nachádza na čiernej štvorcovej značke. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý kocku prevráti. Prevrátená kocka sa má nachádzať na tej istej značke.

Solutions