Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2014-04-09 19:00:00

1. Task: Výstava hrochov v Melbourne

Chovatelia hrochov z Michaloviec poslali svoj najlepší exemplár na výstavu hrochov v Melbourne. Pri vykladaní hrošieho cestovného domčeku v tvare kocky u protinožcov sa zistilo, že hroch sa v domčeku nachádza hore nohami a nevie vyliezť von. Preto treba domček najskôr prevrátiť.Úloha: Kocka zložená zo súčiastok LEGO sa nachádza na čiernej štvorcovej značke. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý kocku prevráti. Prevrátená kocka sa má nachádzať na tej istej značke.

Solutions