Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2014-04-17 19:00:00

1. Task: Zámocká dlažba

Do úradu prezidenta republiky bol zvolený nový občan a kancelária sa rozhodla, že kým v paláci začne úradovať nový prezident, podlaha sa nanovo vydlaždí.Obrázok: Tilebot, prevzaté z [1].

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý dlaždicami z kociek LEGO vydlaždí nejakú obdĺžnikovú oblasť. Pokúste sa, aby dlaždice na seba dobre priliehali, samozrejme ich netreba na podlahu "lepit".

Zdroje:
1. D.Apostolopoulos, H.Schempf, J.West: Mobile Robot for Automatic Installation of Floor Tiles, IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA '96), April, 1996.

Solutions