Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-04-17 19:00:00

1. Task: Zámocká dlažba

Do úradu prezidenta republiky bol zvolený nový občan a kancelária sa rozhodla, že kým v paláci začne úradovať nový prezident, podlaha sa nanovo vydlaždí.Obrázok: Tilebot, prevzaté z [1].

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý dlaždicami z kociek LEGO vydlaždí nejakú obdĺžnikovú oblasť. Pokúste sa, aby dlaždice na seba dobre priliehali, samozrejme ich netreba na podlahu "lepit".

Zdroje:
1. D.Apostolopoulos, H.Schempf, J.West: Mobile Robot for Automatic Installation of Floor Tiles, IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA '96), April, 1996.

Solutions