Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2014-04-27 19:00:00

1. Task: Kalkulačka pre prvákov

Tento ročník FLL bude o spôsoboch učenia sa. Jeden z najlepších spôsobov, ako sa niečo naučiť, je, "ohmatať" to vlastnými rukami. A to je aj základná myšlienka vzdelávania so stavebnicami LEGO a tiež začiatok názvu združenia Hands on Technology!

V tejto úlohe zostrojíme kalkulačku, ktorá malým žiakom dovolí "ohmatať" výsledky jednoduchých počtov.

Úloha: Robot sa nachádza pred tromi riadkami kociek - v prvom riadku je A kociek, v druhom je B kociek a v treťom je "veľa" - čiže dostatočne veľa - kociek (môžete použiť aj niečo iné ako kocky - fľaše, plechovky, jabĺčka...) Robot spočíta kocky v prvom riadku i v druhom riadku a potom z tretieho riadku odstráni kocky tak, aby v ňom ostalo prvých C = A + B kociek. Situácia je znázornená na obrázku. Počty kociek bude robot zisťovať pomocou senzora.

C = A + B

Solutions