Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-04-27 19:00:00

1. Task: Kalkulačka pre prvákov

Tento ročník FLL bude o spôsoboch učenia sa. Jeden z najlepších spôsobov, ako sa niečo naučiť, je, "ohmatať" to vlastnými rukami. A to je aj základná myšlienka vzdelávania so stavebnicami LEGO a tiež začiatok názvu združenia Hands on Technology!

V tejto úlohe zostrojíme kalkulačku, ktorá malým žiakom dovolí "ohmatať" výsledky jednoduchých počtov.

Úloha: Robot sa nachádza pred tromi riadkami kociek - v prvom riadku je A kociek, v druhom je B kociek a v treťom je "veľa" - čiže dostatočne veľa - kociek (môžete použiť aj niečo iné ako kocky - fľaše, plechovky, jabĺčka...) Robot spočíta kocky v prvom riadku i v druhom riadku a potom z tretieho riadku odstráni kocky tak, aby v ňom ostalo prvých C = A + B kociek. Situácia je znázornená na obrázku. Počty kociek bude robot zisťovať pomocou senzora.

C = A + B

Solutions