Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2014-05-11 19:00:00

1. Task: Život je hudba

Dostávame sa na záver prvého polčasu letnej ligy a preto je čas na tvorivú úlohu!

Bez hudby by náš svet bol oveľa pochmúrnejší, nudnejší a chudobnejší. Hudba spája ľudí, národy, rôzne kultúry a predstavuje svety neohraničenej fantázie i ideálnej dokonalosti. Hudba nám dáva energiu, náladu, chuť do života i príležitosti na stretnutia so zaujímavými ľudmi.

Úloha: zostrojte a naprogramujte robota, ktorý zahrá hudbu, alebo bude sám hudobným nástrojom. Môže ísť aj o kompozíciu viacerých robotov. Obmedzenie: celé riešenie musí byť vaše vlastné. Prosíme, neposieľajte roboty zostrojené podľa návodov.Zdroj: Tiny Flying Robot Musicians Play the 007 Theme, Discovery News 2012, autori: Penn’s School of Engineering and Applied Science.

Solutions