Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-05-11 19:00:00

1. Task: Život je hudba

Dostávame sa na záver prvého polčasu letnej ligy a preto je čas na tvorivú úlohu!

Bez hudby by náš svet bol oveľa pochmúrnejší, nudnejší a chudobnejší. Hudba spája ľudí, národy, rôzne kultúry a predstavuje svety neohraničenej fantázie i ideálnej dokonalosti. Hudba nám dáva energiu, náladu, chuť do života i príležitosti na stretnutia so zaujímavými ľudmi.

Úloha: zostrojte a naprogramujte robota, ktorý zahrá hudbu, alebo bude sám hudobným nástrojom. Môže ísť aj o kompozíciu viacerých robotov. Obmedzenie: celé riešenie musí byť vaše vlastné. Prosíme, neposieľajte roboty zostrojené podľa návodov.Zdroj: Tiny Flying Robot Musicians Play the 007 Theme, Discovery News 2012, autori: Penn’s School of Engineering and Applied Science.

Solutions