Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-05-19 14:00:00

1. Task: Bezpečné predbiehanie

Bezpečnosť na našich cestách sa vďaka nasadeniu polície, sprísneniu pravidiel premávky a zvyšovaniu kvality vozidiel postupne zlepšuje. Ostražitosti však nikdy nie je dosť a pravidlá treba stále dodržiavať.Úloha: na rovnej ceste s plnou čiarou sa pohybuje pomalé vozidlo. Váš robot (druhé vozidlo) sa k nemu približuje odzadu vyššou rýchlosťou. Robot musí za vozidlom spomaliť a svoju rýchlosť prispôsobiť tak, aby jazdil za pomalým vozidlom v bezpečnej vzdialenosti. Robot počká, kým plnú čiaru nenahradí prerušovaná, čo zistí pomocou senzora. Potom robot pomalé vozidlo obíde vyššou rýchlosťou, zaradí sa priamo za vozidlo do pravého jazdného pruhu a pokračuje v jazde.

Poznámka: Prvé vozidlo nemusí byť robot. Ak nemáte dve riadiace jednotky, môžete použiť krabicu, ktorú budete posúvať rukou.


Solutions