Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2014-05-19 14:00:00

1. Task: Bezpečné predbiehanie

Bezpečnosť na našich cestách sa vďaka nasadeniu polície, sprísneniu pravidiel premávky a zvyšovaniu kvality vozidiel postupne zlepšuje. Ostražitosti však nikdy nie je dosť a pravidlá treba stále dodržiavať.Úloha: na rovnej ceste s plnou čiarou sa pohybuje pomalé vozidlo. Váš robot (druhé vozidlo) sa k nemu približuje odzadu vyššou rýchlosťou. Robot musí za vozidlom spomaliť a svoju rýchlosť prispôsobiť tak, aby jazdil za pomalým vozidlom v bezpečnej vzdialenosti. Robot počká, kým plnú čiaru nenahradí prerušovaná, čo zistí pomocou senzora. Potom robot pomalé vozidlo obíde vyššou rýchlosťou, zaradí sa priamo za vozidlo do pravého jazdného pruhu a pokračuje v jazde.

Poznámka: Prvé vozidlo nemusí byť robot. Ak nemáte dve riadiace jednotky, môžete použiť krabicu, ktorú budete posúvať rukou.


Solutions