Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-05-26 14:00:00

1. Task: Tajná skrýša

Svet, v ktorom nikto pred nikým sa na nič netvári, dvere sú otvorené je síce náš sen, ale zatiaľ sa predsa len niektoré veci oplatí zamykať. A aby sme nemuseli nosiť zväzok mnohých kľúčov, pekné by bolo, keby sme všetky naše zámky mohli otvoriť pomocou jedinej identifikačnej karty.Úloha: zostrojte automatický zámok, ktorý sa bude dať otvoriť iba pomocou jedinej identifikačnej karty s čiernymi a bielymi čiarami rozličnej šírky. Zámok bude možné "preprogramovať" na inú kartu bez toho, aby sa do robota musel downloadovať iný program. Preprogramovanie prebehne rovnako ako rozpoznanie, len sa predtým robotovi dá signál na preprogramovanie karty. Robot karty vopred nepozná. Naopak, má sa vedieť naučiť rozpoznávať aj celkom novú kartu, ktorú predtým ani robot ani jeho programátor nevidel. Snažte sa, aby rozpoznanie karty bolo spoľahlivé, takže porovnanie uloženého a prečítaného kódu by malo dovoliť mierne odlišnosti.

Príklady kariet:

príklady kariet na otváranie zámku

Solutions