Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2014-06-03 19:00:00

1. Task: Rotácia

Základom mnohých výhodných a efektívnych riešení sú rotačné schémy. Či ide o vypožičiavanie kníh z knižnice, modely zdieľania áut (car sharing), výmenu zálohovacích médií v dátových centrách, striedanie pestovaných poľnohospodárskych plodín, výmenu športovcov medzi športovými klubmi, či daňové úniky, v pozadí je nejaký princíp rotácie.

Úloha: V každom rohu štvorca so stranou 1 m vyznačeného čiernou páskou šírky približne 1.5 cm sa nachádza kocka so stranou 10 cm. Všetky rozmery sú približné, ale umiestnenie kociek v rohoch je presné. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý vykoná rotáciu kociek v smere hodinových ručičiek. Dôležitá je presnosť umiestnenia všetkých 4 kociek. Robot sa na začiatku nachádza presne v strede štvorca, na jeho natočení nezáleží - môžete si ho zvoliť podľa potreby. Po splnení úlohy ide robot na kofolu a na jeho polohe nezáleží.

Robot zrotuje kocky v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov

Solutions