Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-06-03 19:00:00

1. Task: Rotácia

Základom mnohých výhodných a efektívnych riešení sú rotačné schémy. Či ide o vypožičiavanie kníh z knižnice, modely zdieľania áut (car sharing), výmenu zálohovacích médií v dátových centrách, striedanie pestovaných poľnohospodárskych plodín, výmenu športovcov medzi športovými klubmi, či daňové úniky, v pozadí je nejaký princíp rotácie.

Úloha: V každom rohu štvorca so stranou 1 m vyznačeného čiernou páskou šírky približne 1.5 cm sa nachádza kocka so stranou 10 cm. Všetky rozmery sú približné, ale umiestnenie kociek v rohoch je presné. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý vykoná rotáciu kociek v smere hodinových ručičiek. Dôležitá je presnosť umiestnenia všetkých 4 kociek. Robot sa na začiatku nachádza presne v strede štvorca, na jeho natočení nezáleží - môžete si ho zvoliť podľa potreby. Po splnení úlohy ide robot na kofolu a na jeho polohe nezáleží.

Robot zrotuje kocky v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov

Solutions