Deadline of this assignment is set to: 2014-06-15 19:00:00

1. Task: Stopár

Stopárske psy už zachránili nejeden ľudský život. Firma LEGO nám zatiaľ čuchový senzor nedodala a preto bude robotický stopár hľadať podľa veľkosti stôp, ktoré obeť za sebou zanechala.Úloha: Robot sa nachádza na začiatku plnej čiernej čiary neznámej dĺžky, ktorá pokračuje priamo vpred. Na mieste, kde čiara končí, sa vo vzdialenosti okolo 10 cm začínajú dve prerušované čiary. Jedna čiara smeruje vľavo, druhá vpravo. Čiary sa líšia hustotou a veľkosťou prerušení a plných úsekov. Robot vopred nepozná dĺžky prerušení ani na ktorej strane (vľavo alebo vpravo) budú plné úseky kratšie. Jeho úlohou je vydať sa po stope s kratšími plnými úsekmi čiar a dotknúť sa krabice na konci tejto čiary (nájdenie obete).

Solutions