Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2013-06-01 23:59:59

1. Task: Karate

Robot Chuck sa chystá na svoj pravidelný tréning v karate. Trochu si vypil a tak sa pre istotu drží cestičky.

Úloha: robot sa nachádza na začiatku kľukatej čiernej čiary. Na konci čiary je doska (zostrojená z LEGO dielikov), ktorú má preseknúť. Úloha je splnená, ak sa robot dostal na koniec čiary a doska je preseknutá.

Príklad hernej situácie:

príklad štartovnej situácie

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Dosku zostrojte z dielikov tak, aby sa dala "preseknúť" bez poškodenia dielikov.

Solutions