Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Die Frist für diese Aufgabe ist festgelegt auf: 01.06.2013 23:59:59

1. Auftrag: Karate

Robot Chuck sa chystá na svoj pravidelný tréning v karate. Trochu si vypil a tak sa pre istotu drží cestičky.

Úloha: robot sa nachádza na začiatku kľukatej čiernej čiary. Na konci čiary je doska (zostrojená z LEGO dielikov), ktorú má preseknúť. Úloha je splnená, ak sa robot dostal na koniec čiary a doska je preseknutá.

Príklad hernej situácie:

príklad štartovnej situácie

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Dosku zostrojte z dielikov tak, aby sa dala "preseknúť" bez poškodenia dielikov.

Lösungen