Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2014-06-22 19:10:00

1. Task: Cesta do školy sa prepadla

Čoskoro začínajú prázdniny a ako keby o tom príroda vedela, zo dňa na deň sa cesta do školy prepadla pod zem a školský autobus sa viac do školy nedostane.Úloha: Zostrojte robota, ktorý deti prevezie ponad priepasť, aby sa od septembra mohli učiť naďalej.

Robot sa nachádza vo vzdialenosti približne 0,5m od priepasti so šírkou 20cm. Najskôr sa dovezie k priepasti, nejakým spôsobom sa dostane na druhú stranu a pokračuje v ceste ďalej.

Solutions