Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2014-06-22 19:10:00

1. Task: Cesta do školy sa prepadla

Čoskoro začínajú prázdniny a ako keby o tom príroda vedela, zo dňa na deň sa cesta do školy prepadla pod zem a školský autobus sa viac do školy nedostane.Úloha: Zostrojte robota, ktorý deti prevezie ponad priepasť, aby sa od septembra mohli učiť naďalej.

Robot sa nachádza vo vzdialenosti približne 0,5m od priepasti so šírkou 20cm. Najskôr sa dovezie k priepasti, nejakým spôsobom sa dostane na druhú stranu a pokračuje v ceste ďalej.

Solutions