Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2015-03-20 20:00:00

1. Task: Návrat Mr. Spocka

Pri poslednej misii posádky z USS Enterprise pri riešení svetového mieru na Zemi sa veci skomplikovali a Mr. Spockovi sa nepodarilo teleportovať na kozmickú loď. Kapitán Kirk už pripravil teleportáciu z presného miesta na Zemi a odoslal mu zemepisné súradnice, ale Mr. Spock je v bezvedomí a súrne potrebuje vašu pomoc!

teleport na USS Enterprise

Úloha: Po spustení programu si robot vypýta súradnice pozície, na ktorú má dopraviť LEGO postavičku (astronauta). S presnosťou na 1cm ich operátor zadá pomocou šípkových tlačidiel na riadiacej jednotke (NXT, EV3) a zadanú pozíciu potvrdí. Operátor umiestni robota do rohu štvorcovej plochy so stranou 1m a robot Mr. Spocka dopraví na požadovanú pozíciu, kde ho jemne a opatrne - aby nepadol na hlavu ani z veľkej výšky, položí na zem a odíde do bezpečnej vzdialenosti. Mr. Spock bude následne teleportovaný do bezpečia. Presnosť umiestnenia astronauta overte meracím pásmom a zdokumentujte na 3 rôznych prípadoch.

Mr. Spocka v seriáli Startrek stvárnil herec Leonard Nimoy (26.3.1931 - 27.2.2015) a túto úlohu venujeme jeho pamiatke.

Solutions