Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2015-04-03 20:00:00

1. Task: Veľká noc

Stavebnice LEGO MINDSTORMS sa veľmi dobre hodia na projektové vyučovanie: skupina šikovných žiakov sa dá dohromady a v priebehu niekoľkých týždňov vypracujú projekt na fyziku, biológiu, chémiu, matematiku, výtvarnú výchovu... (you name it!)

Zvlášť sa na to hodia doplnkové zostavy ako obnoviteľné zdroje, jednoduché a hnané stroje, pneumatické systémy a tepelný senzor, pozrite sa: Quick Tips - EV3 Middle School Science Activity Pack, ale my si poradíme aj bez nich.

V predchádzajúcom ročníku FLL sa v severozápadnom rohu ihriska nachádzal nádherný model: páková váha na projektové vyučovanie:

model projektové vyučovanie

Tento model mal ale jednu chybu, výsledky merania museli rozhodcovia odčítať sami. A naviac, určite to nie je jediný spôsob, ako LEGO dokáže zmerať hmotnosť.

Najkrajšia dievčina v šírom kraji má pripravené plnené veľkonočné vajíčka pre svojich štyroch nápadníkov. Každé vajíčko má inú hmotnosť a potrebovala by ich usporiadať podľa hmotnosti tak, aby čo ťažšie mohla dať čo milšiemu mládencovi.

Úloha: Na robota postupne položte štyri rôzne predmety rozličnej hmotnosti v ľubovoľnom poradí, robot ich "odváži" a zapamätá si ich hmotnosť. Predmety ukladajte na robota v rovnakom poradí druhý raz - tento raz ich robot uloží na zem pred seba v poradí tak, aby boli utriedené od najťažšieho po najľahší.

Solutions