Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2015-04-03 20:00:00

1. Task: Veľká noc

Stavebnice LEGO MINDSTORMS sa veľmi dobre hodia na projektové vyučovanie: skupina šikovných žiakov sa dá dohromady a v priebehu niekoľkých týždňov vypracujú projekt na fyziku, biológiu, chémiu, matematiku, výtvarnú výchovu... (you name it!)

Zvlášť sa na to hodia doplnkové zostavy ako obnoviteľné zdroje, jednoduché a hnané stroje, pneumatické systémy a tepelný senzor, pozrite sa: Quick Tips - EV3 Middle School Science Activity Pack, ale my si poradíme aj bez nich.

V predchádzajúcom ročníku FLL sa v severozápadnom rohu ihriska nachádzal nádherný model: páková váha na projektové vyučovanie:

model projektové vyučovanie

Tento model mal ale jednu chybu, výsledky merania museli rozhodcovia odčítať sami. A naviac, určite to nie je jediný spôsob, ako LEGO dokáže zmerať hmotnosť.

Najkrajšia dievčina v šírom kraji má pripravené plnené veľkonočné vajíčka pre svojich štyroch nápadníkov. Každé vajíčko má inú hmotnosť a potrebovala by ich usporiadať podľa hmotnosti tak, aby čo ťažšie mohla dať čo milšiemu mládencovi.

Úloha: Na robota postupne položte štyri rôzne predmety rozličnej hmotnosti v ľubovoľnom poradí, robot ich "odváži" a zapamätá si ich hmotnosť. Predmety ukladajte na robota v rovnakom poradí druhý raz - tento raz ich robot uloží na zem pred seba v poradí tak, aby boli utriedené od najťažšieho po najľahší.

Solutions