Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2015-05-01 20:00:00

1. Task: Umenie

Dostávame sa na koniec prvého polčasu ligy a to je už tradičná príležitosť pre umeleckú úlohu. Tento raz sa nebudeme zameriavať na hudbu, ale na výtvarné umenie. Niečo podobné sme mohli vidieť vo voľnej jazde na viedenskej RobotChallenge:V tomto prípade nás potešia najmä tvorivé a netradičné riešenia.

Úloha: zostrojte a naprogramujte robota, ktorý dokáže vytvoriť estetický umelecký výtvor (a nie len jeden). Technika nie je predpísaná - môže to byť maľba, kresba, koláž, socha, alebo iné 2D alebo 3D umelecké dielo.

Solutions