Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2015-05-15 20:00:00

1. Task: FLL@home

Pred pár dňami prebehla súťaž Robocup Junior, kde sme videli veľmi pekné futbalistické, záchranárske aj tancujúce roboty. Niektorých ľudí robotika fascinuje aj v neskoršom veku a tak sa zapájajú do rôznych, často i náročných súťaží. Jednou z nich je RoboCup@Home - roboty, ktoré dokážu pracovať v prostredí, kde sa pohybujú aj ľudia - doma, v obchode a plnia tam zadané alebo vymyslené úlohy...

RoboCup@Home

Úloha: Niekde pred robotom sa nachádza fľaša s vodou a kúsok za ňou pohár. Robot pomocou senzora fľašu nájde a vezme. Pomocou senzora nájde pohár a vodu do neho naleje.

Solutions