Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2015-05-29 20:00:00

1. Task: Slalom

Sneh pomaly mizne a zimný slalom postupne strieda ten vodný. V tomto kole si vyskúšame slalom robotický.

trojnásobní olympijskí víťazi vo vodnom slalome, bratia Hochschornerovci

Úloha: Robot je umiestnený za čiernou čiarou, ktorá označuje štart. Pred ním sa nachádza slalomová dráha dlhá 2m a široká 1.2m, ukončená čiernou čiarou. Robot štartuje v strede kratšej strany obdĺžnika. Na ihrisku sa nachádza 5 pollitrových plastových fliaš, ktoré tvoria slalomové prekážky. Prvú z nich robot obíde sprava, druhú zľava, atď. vždy na striedačku. V okamihu, keď robot prejde štartom, začne si sám merať čas. Po prejdení cieľovou čiarou postupne zastaví a na displeji zobrazí svoj celkový čas (s presnosťou na stotiny sekundy). Poloha slalomových prekážok vo všeobecnosti vopred nie je známa, robot používa jeden a ten istý program na prejdenie všetkých tratí. Odskúšajte ho na nasledujúcich dvoch tratiach a ešte iných dvoch, ktoré preň navrhnete sami. Zverejnite časy, za ktoré robot každú dráhu prešiel. O výsledných bodoch rozhodne čas. Robot sa fliaš nesmie dotknúť.

Trať č.1:

slalomová trať č.1

Trať č.2:

slalomová trať č.2

Solutions