Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2015-05-29 20:00:00

1. Task: Slalom

Sneh pomaly mizne a zimný slalom postupne strieda ten vodný. V tomto kole si vyskúšame slalom robotický.

trojnásobní olympijskí víťazi vo vodnom slalome, bratia Hochschornerovci

Úloha: Robot je umiestnený za čiernou čiarou, ktorá označuje štart. Pred ním sa nachádza slalomová dráha dlhá 2m a široká 1.2m, ukončená čiernou čiarou. Robot štartuje v strede kratšej strany obdĺžnika. Na ihrisku sa nachádza 5 pollitrových plastových fliaš, ktoré tvoria slalomové prekážky. Prvú z nich robot obíde sprava, druhú zľava, atď. vždy na striedačku. V okamihu, keď robot prejde štartom, začne si sám merať čas. Po prejdení cieľovou čiarou postupne zastaví a na displeji zobrazí svoj celkový čas (s presnosťou na stotiny sekundy). Poloha slalomových prekážok vo všeobecnosti vopred nie je známa, robot používa jeden a ten istý program na prejdenie všetkých tratí. Odskúšajte ho na nasledujúcich dvoch tratiach a ešte iných dvoch, ktoré preň navrhnete sami. Zverejnite časy, za ktoré robot každú dráhu prešiel. O výsledných bodoch rozhodne čas. Robot sa fliaš nesmie dotknúť.

Trať č.1:

slalomová trať č.1

Trať č.2:

slalomová trať č.2

Solutions