Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2013-06-08 23:59:59

1. Task: Bránou

Johnny 5 bol na koncerte skupiny Longital a zapáčila sa mu pesnička Bránou. Nasledujúcu noc sa mu snívalo, že je v budove s dvomi miestnosťami a ak sa mu podarí presunúť kocku z jednej miestnosti na značku v druhej, tak presvedčí Dr. Newtona Crosbyho, že dokáže myslieť. Práve sa zobudil a nevie ako na to. Pomôžete mu?

Úloha: robot sa nachádza v rohu miestnosti. V strede protiľahlej steny je úzky prechod do druhej miestnosti. Robot sa nesmie dotknúť žiadnej steny aby ich ani seba nepoškodil. Jeho úlohou je presunúť kocku zo stredu druhej miestnosti na tmavú značku v strede prvej miestnosti. Kocka a značka sú prepojené širokým pásom.

Štartovná situácia:

Štartovná situácia robota Johnnyho 5

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Záleží len na vás, akým spôsobom úlohu vyriešite, ale odporúčame použiť senzory.

Solutions