Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2015-07-10 20:00:00

1. Task: Dierny štítok

Pred príchodom pamäťových kariet, USB kľúčov, DVD, CD, diskiet a magnetických pások boli najrozšírenejším externým médiom na ukladanie programov a dát dierne štítky, pričom sa na tento účel používali viac ako 150 rokov!Na diernom štítku sa nachádza množstvo (typicky 80) stĺpcov, pričom v každom sú v riadkoch čísla od 0 do 9. Stroj, ktorý chce na dierny štítok zapísať nejakú informáciu, na príslušných miestach vycvakne malé okienko a tak vytvorí kód - v prípade, že je v každom stĺpci iba jedna dierka, môžeme takto uložiť jednu číslicu do každého stĺpca. Ak dovolíme viac dierok v každom stĺpci, na jeden štítok sa nám vojde viac informácií. Pri čítaní diernych štítkov stroj potom použije napr. svetelný senzor.

Úloha: vytvorte stroj na zapisovanie a čítanie diernych štítkov. Štítky nemusia byť štandardné a dierky také malé, ako na bežných diernych štítkoch. Dôležité je len to, že robot v prvom režime dokáže zapísať ľubovoľnú krátku správu (napr. používateľ si vyberie jednu z predpripravených správ, prípadne naťuká vlastnú) na nejaký papier vyrytím dierok a v druhom režime dokáže prečítať štítok, ktorý sám predtým vytvoril a správu zobraziť na displeji.

Solutions