Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Riešenie možno odovzdávať do: 11.03.2016 20:00:00

1. Úloha: Záchrana Robinsona a Presný pohyb

V každom zadaní uverejníme dve úlohy. Každá je za 3 body a hodnotí sa nezávisle od druhej. Za každé kolo ligy sa vám započíta maximum bodov získaných za prvú a druhú úlohu v tom kole. Napríklad, ak za prvú úlohu získate 2.3 bodov a za druhú 2.5, tak za prvé kolo získate celkovo 2.5 bodov. Na záver oceníme aj tím s najväčším počtom "nevyužitých bodov" (čiže súčet miním zo všetkých kôl).

1. Robinson Crusoe (bežná LEGO figúrka) je stratený na opustenom ostrove. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý ho zachráni použitím len jedného motora. Robot (plavidlo) sa nachádza na vodorovnej podložke (pláva na mori). Priamo pred ním je rovná plocha (hladina mora) ukončená vo vzdialenosti 30cm širokým kolmým hranolom výšky 10cm (breh ostrova). Breh je pevný a keď sa o neho robot oprie, tak nepovolí. Na brehu, vo vzdialenosti 1 cm od mora stojí Robinson.

štartovná situácia

Zostrojte a naprogramujte plavidlo s jediným motorom, ktoré najskôr dopláva ku brehu, potom nalodí Robinsona a odvezie ho na súš, ktorá sa nachádza 30 cm od pôvodnej polohy plavidla presne v opačnom smere ako ostrov. Akým spôsobom vyložíte Robinsona, nechávame na vás - či sa vám Robinsona podarí vyložiť až na súš, alebo po neho príde záchranný čln s ručným pohonom - z hľadiska bodov na tom nezáleží.

Kresba s knižky Život a neobyčajné dobrodružstvá námorníka Robinsona Crusoa z Yorku

2. Poskladajte hociakého robota a naprogramujte ho tak, aby čo najpresnejšie obišiel štvorec 1x1 meter. Označte si nejako bod, z ktorého štartujete, zaznačte si kde robot skončil. Pokus opakujte aspoň 10x. Čo ste zistili? Skončil robot vždy na rovnakom mieste, alebo sa jeho cieľová poloha menila? Spravte graf, do ktorého vynesiete vzdialenosť štart cieľ v každom pokuse. Je táto chyba rovnaká, alebo sa náhodne mení? Keď experiment rozanalyzujete, skúste výsledok nejako zlepšiť (buď v programe, alebo konštrukčne). Zopakujte experiment a porovnajte výsledok. Podarilo sa?

príklad výsledku experimentu

Riešenia