Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Riešenie možno odovzdávať do: 03.06.2016 20:00:00

1. Úloha: Vzpierač a stavbár

1. Aký najťažší predmet dokážete v priebehu najviac 1 minúty dvihnúť jedným LEGO motorčekom zo stavebnice EV3 alebo NXT a ľubovoľnými LEGO prevodmi, lankami, gumičkami do výšky aspoň 10 cm?2. Robot sa nachádza na otvorenom priestranstve a pred ním sú na svetlej podlahe dve čierne čiary zbiehajúce sa do jedného bodu. Stavbár má začať vŕtať presne na tom mieste, kde sa pomyselné predĺženie oboch čiar (bodkované na obrázku - v skutočnosti tam nie je nič, len svetlá podlaha) stretne. Polohu ani sklon čiar dopredu nepoznáme, program by si mal poradiť s rozličnými situáciami. Úlohou robota je doviezť a položiť stavbára (alebo inú postavičku) čo najpresnejšie na miesto, kde má začať vŕtať. Môžete použiť len také senzory, aké ste mali v základnej zostave (NXT alebo EV3), IR beamer v tejto úlohe nie je povolený, lebo ho nemajú všetci.


Riešenia