Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2013-06-15 23:59:59

1. Task: Golf

Aby sa CEO mohol chodiť hrávať golf, treba na golfovom ihrisku rovnomerne roztrúsiť umelé hnojivá a herbicídy (inak často jedovaté a škodlivé látky, ktoré sa veľmi do prírody nehodia). Herbicídy sú látky, ktoré ničia rastliny - napríklad burinu. Ak by sa CEO nemohol ísť zahrať golf, nedokázal by u bohatého mecenáša vybaviť ďalšiu zakázku a aj robota Robbyho by vypli. Preto Robby ovládol svoje ekologické cítenie a chystá sa roztrúsiť škodlivé herbicídy po ihrisku. Chýba mu rozprašovací prístroj a program...

Úloha: robot sa nachádza na okraji okrúhleho golfového ihriska známych rozmerov s priemerom približne 1m. Naloženú má plnú dávku herbicídov - tých najmenších legových súčiastok, aké nájdete (v počte približne 30-50 ks). Jeho úlohou je čo najrovnomernejšie roztrúsiť naložené herbicídy po povrchu vo vnútri kruhu.

Štartovná situácia:

Robot má rovnomerne roztrúsiť v kruhovom ihrisku herbicídy

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Táto úloha je zameraná najmä na navigáciu a mechanický návrh.

Solutions