Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2013-06-15 23:59:59

1. Task: Golf

Aby sa CEO mohol chodiť hrávať golf, treba na golfovom ihrisku rovnomerne roztrúsiť umelé hnojivá a herbicídy (inak často jedovaté a škodlivé látky, ktoré sa veľmi do prírody nehodia). Herbicídy sú látky, ktoré ničia rastliny - napríklad burinu. Ak by sa CEO nemohol ísť zahrať golf, nedokázal by u bohatého mecenáša vybaviť ďalšiu zakázku a aj robota Robbyho by vypli. Preto Robby ovládol svoje ekologické cítenie a chystá sa roztrúsiť škodlivé herbicídy po ihrisku. Chýba mu rozprašovací prístroj a program...

Úloha: robot sa nachádza na okraji okrúhleho golfového ihriska známych rozmerov s priemerom približne 1m. Naloženú má plnú dávku herbicídov - tých najmenších legových súčiastok, aké nájdete (v počte približne 30-50 ks). Jeho úlohou je čo najrovnomernejšie roztrúsiť naložené herbicídy po povrchu vo vnútri kruhu.

Štartovná situácia:

Robot má rovnomerne roztrúsiť v kruhovom ihrisku herbicídy

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Táto úloha je zameraná najmä na navigáciu a mechanický návrh.

Solutions