Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2016-09-05 20:00:00

1. Task: Holidays with a robot

Desiate prémiové kolo tohtoročnej Letnej ligy je tu pre tých z vás, ktorí prázdninujú doma, u starej mamy, alebo na chate a majú so sebou LEGO MINDSTORMS. Ak náhodou nie je pekné počasie, alebo máte kamarátov z tímu po ruke, môžete vyskúšať vyriešiť niektorú z úloh. Sú medzi nimi aj ľahšie aj ťažšie, tvorivé i presne určené. Potešíme sa každému riešeniu, započítame súčet bodov za všetky riešenia, ktoré odovzdáte a najlepšie tímy odmeníme. Neprežente to, v lete sú aj dôležitejšie veci - voda, hory, hrady a zámky, zoologické záhrady, plážový volejbal, tenis, frisbie a hlavne kamaráti a kamarátky :-). Cieľom ako vždy je niečo sa spolu naučiť a zabaviť sa. Tak poďme na to!

1. Plocha

Kvôli predsedníctvu Rady Európskej Únie sa prezident rozhodol vymeniť vo svojej audienčnej sále koberce. Doteraz ho nikdy nezaujímalo, akú má plochu.

Úloha: nepohyblivý robot sa nachádza niekde mimo stredu v obdĺžnikovej miestnosti s neznámymi rozmermi a je natočený náhodným smerom. Má jeden ultrazvukový senzor, ktorým dokáže plynule otáčať do všetkých smerov. Robot má zistiť, akú plochu táto miestnosť má a zobraziť to na displeji.2. Stúpanie

Cestujúci z Nizozemska cestovali zubačkou z Tatranského Lieskovca na Štrbské Pleso a boli nadšení do akého prudkého kopca sa vlak vyštveral. Do knihy prianí napísali, že by si počas jazdy vo vagóne v každej chvíli chceli prečítať uhol pod ktorým súprava práve stúpa.

Úloha: Robot stúpa po naklonenej rovine, ktorej sklon sa mení (napr. stôl, ktorý viete nadvihnúť do rozličnej výšky). Na displeji sa neustále zobrazuje uhol pod ktorým robot stúpa.3. Znalecký posudok

Znalec má vypočítať hodnotu záhrady a preto potrebuje čo najpresnejšie poznať jej plochu. Záhrada sa nachádza medzi skalami a potokom a preto má pozemok zložitý tvar nekonvexného mnohouholníka.

Úloha: Asi 20 cm pred robotom sa nachádza biela plocha na ktorej je čiernou páskou vyznačený nekonvexný mnohouholník. Robot má nejakým spôsobom zmerať plochu mnohouholníka a vypísať ju na displeji.4. Uhorková sezóna

V letnom období sa treba zásobiť vitamínmi všetkých druhov. Preto treba jesť a zavariť veľa ovocia a zeleniny.

Úloha: Zostrojte robota, ktorý dokáže krájať nejaký druh zeleniny alebo ovocia, prípadne viacero druhov. Do robota sa namontuje nôž (dajte veľký pozor, aby ste sa neporezali), položí ovocie alebo zelenina a program sa odštartuje. Pred každým štartom sa uistite, že šťava nemôže vytiecť do elektronických súčiastok. Ideálne by sa potrava nemala dostať do kontaktu so žiadnymi LEGO súčiastkami, ak áno, tak ju pred použitím alebo konzumáciou treba umyť.5. Tvorivá úloha

Ako zvyčajne, v polovici sady úloh je tu priestor pre tvorivosť. V tomto prípade tému nijak neohraničíme. Toto je možnosť pre vás pochváliť sa nejakým zaujímavým výrobkom, ktorý ste toto leto zostrojili!


Ilustračný obrázok (EV3 monowheel)


6. Kartograf

V pralese archeológovia objavili nové stratené mesto Indiánov. Pozvali kartografa, aby nakreslil jeho mapu.

Úloha: Pred robotom sa na bielej podlahe nachádza mnohouholník vyznačený čiernou čiarou. Robot ho zmapuje a na displeji čo najpresnejšie vykreslí jeho tvar.7. Najkrajší úsmev

Na tohtoročnom kole RoboCup@Home v Lipsku sa spoločnosť Aldebaran usilovala o presadenie svojho najnovšieho robota Pepper ako štandardnej platformy pre novú kategóriu tejto ligy. Pepper sa ale na porotu dostatočne neusmieval (ale aj tak sa mu to podarilo).

Úloha: Zostrojte LEGO robota, ktorý dokáže vystrúhať najkrajší úsmev! :-) (čiže ho vyčarí na svojej robotickej tvári)8. Ťažisko

V novootváranom aquaparku sa v strede medzi bazénami má nachádzať bar, kde budú servírovať osviežujúce ovocné nápoje. Bar bude mať trojuholníkovú strechu, ktorá bude v ťažisku trojuholníka upevnená jedným pevným stĺpom. Bohužiaľ sa zachovala iba časť technického výkresu strechy, ktorá je už vo výrobe a treba zistiť do ktorého bodu bude treba namontovať stĺp.

Úloha: Pred robotom sa nachádza trojica po dvojiciach rôznobežných úsečiek, ktoré sa pretínajú mimo oblasť, ktorá je robotovi dostupná. Robot má do ťažiska trojuholníka tvoreného úsečkami položiť značku.9. Presnosť

Na budúcom ihrisku FLL začína 30 cm od základne 2cm hrubá čierna čiara. Vedie takmer až na východný koniec ihriska, končí len 10 cm pred stenou. 4 cm naľavo od čiary sa vo vzdialenosti 5 cm pred jej koncom nachádza senzorom nezaznamenateľná malá značka. Robot má na značku doviezť postavičku a umiestniť ju s chybou menšou ako 1 cm.10. Voľné miesto v kruhu

Folklórny tanečný súbor sa v jednom okamihu počas vystúpenia sformoval do kruhu. Sólista tancoval v strede kruhu a teraz sa má zaradiť naspäť do kruhu. Preto tanečníci vytvoria jedno voľné miesto v kruhu, kde sa sólista zaradí. Aby to bolo zaujímavejšie, toto miesto nie je vždy to isté.

Úloha: V kruhu s priemerom 70 cm je rozostavených N (1


Vo všetkých úlohách nás ako vždy zaujíma: linka na YouTube video, obrázky robota, program, popis ako to funguje a poteší aj obrázok tímu. Za každú úlohu môžete získať 3 body. Súťažné tímy s najvyšším súčtom v tomto nezávislom 10. kole oceníme, ale radosť budeme mať z každého jedného riešenia. Zapojiť sa môžu aj nové tímy, ktoré FLL alebo Letnú ligu doteraz neriešili.

Solutions