Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2013-06-22 23:59:59

1. Task: Čistiaci robot

Posledný sériovo vyrobený čistiaci robot M.A.R.K.-13 s tajným poslaním má malú výrobnú chybu v systéme izolácie pred vlhkosťou. Je uskladnený v pivnici v blízkosti Dunaja a dlhotrvajúce povodne spôsobili, že pivnica navlhla. Ak sa chce zachrániť, musí sa dostať von.

Úloha: vo vzdialenosti asi 25 cm pred robotom sa nachádza jeden kolmý schod výšky asi 5cm. Robot sa má ku schodu priblížiť, vyliezť naň a pokračovať ďalej v ceste.

stačí jeden :)

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Úloha je zameraná na mechanický návrh.

Solutions