Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2017-03-17 20:00:00

1. Task: Somersault

Deti sa na telocviku učili spraviť kotúľ, ale učiteľove hnáty už boli príliš unavené, aby im to vedel ukázať. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý dokáže urobiť kotrmelec vpred, pričom nepoužíva žiadne kolesá a ani nie je celý vstavaný do nejakého kolesa.
 
 
 
 
 
 
 

2. Task: Recycling

Na dvore sa nachádzajú dve zberné nádoby na odpad. Do jednej z nich patrí sklo a do druhej plast. Pôdorys plastovej nádoby je menší. Robot má naložený plastový odpad, ktorý ma vyhodiť a vyšiel na dvor, nachádza sa práve medzi dvoma nádobami, ale nevie, ktorá je ktorá. Je tma, takže podľa farby ich nerozlíši. Pomôžete mu?

 

Solutions