Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2017-03-31 20:00:00

1. Task: Exact placement

Na obetný oltár treba položiť ovcu. Bohovia sú mimoriadne citliví a ak ovca nebude presne uprostred obetného oltára, zošlú na krajinu mesiac ničivých búrok.

Úloha: niekde pred robotom - vo vzdialenosti 20 - 80 cm sa nachádza štvorec vyznačený čiernou páskou, ktorého strana má dĺžku v rozmedzí 10 a 50 cm - vopred nie je známa. Robot má umiestniť postavičku zvieratka (alebo niečo podobné malé) presne do stredu štvorca.

 

2. Task: Uphill and downhill

Prevážanie zvierat autonómnymi vozidlami je náročná procedúra. Pri jazde do kopca alebo z kopca je potrebné znižovať rýchlosť, aby si zvieratá neublížili.

 

Úloha: Robot je na rovnej podložke, ktorá môže byť naklonená nahor alebo nadol. Začne sa pohybovať vpred. Len pomocou otáčkového senzora v motoroch čo najpresnejšie zistí naklonenie roviny a vypíše ho na displeji. Riešenie dokumentujte na viacerých príkladoch.

Solutions