Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Riešenie možno odovzdávať do: 31.03.2017 20:00:00

1. Úloha: Presné umiestnenie

Na obetný oltár treba položiť ovcu. Bohovia sú mimoriadne citliví a ak ovca nebude presne uprostred obetného oltára, zošlú na krajinu mesiac ničivých búrok.

Úloha: niekde pred robotom - vo vzdialenosti 20 - 80 cm je štvorec vyznačený 1-2 cm širokou čiernou páskou, ktorého strana má dĺžku v rozmedzí 10 a 50 cm - vopred nie je známa. Robot má umiestniť postavičku zvieratka (alebo niečo podobné malé) presne do stredu štvorca.

 

2. Úloha: Do kopca a z kopca

Prevážanie zvierat autonómnymi vozidlami je náročná procedúra. Pri jazde do kopca alebo z kopca je potrebné znižovať rýchlosť, aby si zvieratá neublížili.

 

Úloha: Robot je na rovnej podložke, ktorá môže byť naklonená nahor alebo nadol. Začne sa pohybovať vpred. Len pomocou otáčkového senzora v motoroch čo najpresnejšie zistí naklonenie roviny a vypíše ho na displeji. Riešenie dokumentujte na viacerých príkladoch.

Riešenia