Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2017-04-14 20:00:00

1. Task: New assignment

Blíži sa Veľká noc a babičkina sliepočka začína znášať vajíčka, ktoré treba odložiť na sviatky do chladničky. Zvykla si každé ďalšie vajíčko zniesť doprostred taniera s priemerom okolo 20 cm. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý šesť vajíčok, ktoré sliepočka na tanier postupne znesie, odvezie a uloží do papierovej krabičky na 6 vajíčok. Keď bude hotový, upozorní na to zvukovým signálom.

 

2. Task: Information transmission

Niektoré zariadenia sa používajú na meranie elektrických veličín a hrozí, že ak by sa ich sonda pripojila na vysoké napätie, mohlo by dôjsť k preneseniu elektrického signálu do meracieho prístroja, poškodiť ho, prípadne ohroziť človeka, alebo iné prístroje, ktoré sú k nemu pripojené.

V robotoch sa zasa v motoroch často indukuje prúd, ktorý by sa mohol dostať do riadiacej elektroniky robota a tým ju poškodiť. 

V takýchto prípadoch sa výkonové časti elektrických obvodov, kde sa môžu vyskytnúť vysoké prúdy a napätia, opticky oddeľujú od jemnej elektroniky. Optické oddelenie znamená, že tieto časti vôbec nie sú vodivo spojené a komunikujú len prostredníctvom optických signálov - napríklad na jednej strane obvod bliká svietivou diódou a na druhej strane svetlo opäť prevádza na signál elektrickej povahy pomocou fototranzistora.

Úloha: zostrojte a naprogramujte dvoch robotov, ktoré si budú vymieňať informácie iba visuálnym spôsobom (v tejto úlohe nie je možné použiť rádiový prenos cez BT). Prvý robot zistí polohu červenej a modrej kocky: môžu byť v ľubovoľnom poradí a v ľubovoľnej vzájomnej vzdialenosti 5 - 50 cm, odošle zistenú informáciu optickou - vizuálnou cestou druhému robotovi, ktorý svoje dve kocky (červenú a modrú) na svojej strane rozostaví do rovnakej vzájomnej pozície.

 

Solutions