Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2017-04-14 20:00:00

1. Task: New assignment

Blíži sa Veľká noc a babičkina sliepočka začína znášať vajíčka, ktoré treba odložiť na sviatky do chladničky. Zvykla si každé ďalšie vajíčko zniesť doprostred taniera s priemerom okolo 20 cm. Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý šesť vajíčok, ktoré sliepočka na tanier postupne znesie, odvezie a uloží do papierovej krabičky na 6 vajíčok. Keď bude hotový, upozorní na to zvukovým signálom.

 

2. Task: Information transmission

Niektoré zariadenia sa používajú na meranie elektrických veličín a hrozí, že ak by sa ich sonda pripojila na vysoké napätie, mohlo by dôjsť k preneseniu elektrického signálu do meracieho prístroja, poškodiť ho, prípadne ohroziť človeka, alebo iné prístroje, ktoré sú k nemu pripojené.

V robotoch sa zasa v motoroch často indukuje prúd, ktorý by sa mohol dostať do riadiacej elektroniky robota a tým ju poškodiť. 

V takýchto prípadoch sa výkonové časti elektrických obvodov, kde sa môžu vyskytnúť vysoké prúdy a napätia, opticky oddeľujú od jemnej elektroniky. Optické oddelenie znamená, že tieto časti vôbec nie sú vodivo spojené a komunikujú len prostredníctvom optických signálov - napríklad na jednej strane obvod bliká svietivou diódou a na druhej strane svetlo opäť prevádza na signál elektrickej povahy pomocou fototranzistora.

Úloha: zostrojte a naprogramujte dvoch robotov, ktoré si budú vymieňať informácie iba visuálnym spôsobom (v tejto úlohe nie je možné použiť rádiový prenos cez BT). Prvý robot zistí polohu červenej a modrej kocky: môžu byť v ľubovoľnom poradí a v ľubovoľnej vzájomnej vzdialenosti 5 - 50 cm, odošle zistenú informáciu optickou - vizuálnou cestou druhému robotovi, ktorý svoje dve kocky (červenú a modrú) na svojej strane rozostaví do rovnakej vzájomnej pozície.

 

Solutions