Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2017-04-28 20:00:00

1. Task: Exchange Our Smiles

Úsmev, to je šanca premenená, spieva sa v jednej peknej aj keď starej :-) pesničke.

Úloha: v oblasti pred robotom sa nachádza v náhodnej konfigurácii niekoľko určených kociek LEGO (počet a tvar podľa vášho výberu). Úlohou robota je rozložiť ich na zemi tak, aby z nich vytvorili smajlíka. Predveďte, že to robot dokáže pre rozličné (ideálne náhodné) situácie.

2. Task: Lighthouses

Pri námornej navigácii sa oddávna používali majáky. Svetlo majáka môžeme popísať tromi spôsobmi:

 • farba svetla
 • perióda - čiže doba za ktorú uplynie celý cyklus blikania/svietenia majáka
 • fázová charakteristika - akým spôsobom maják bliká/svieti

Najznámejšie fázové charakteristiky sú takéto:

 • Stále svetlo (Fixed, F) - maják stále svieti, bez blikania
 • Blikajúci (Flashing, Fl) - dĺžka záblesku je kratšia ako dĺžka prestávky medzi zábleskami, frekvencia nepresahuje 30 zábleskov za minútu
 • Rýchlo blikajúci (Quick Flashing, Q) - znovu, dĺžka záblesku je kratšia ako dĺžka prestávky medzi zábleskami, frekvencia je aspoň 60 zábleskov za minútu.
 • Veľmi rýchlo blikajúci (Very Quick Flashing, VQ) - rovnako, ale frekvencia je aspoň 100-krát za minútu
 • Rýchlo blikajúci s prestávkou (Interrupted Quick Flashing) - ako rýchlo blikajúci, ale s jednou dlhšou prestávkou v každej perióde
 • Isophase (Iso) - svetlo rovnako dlhú dobu svieti a je zhasnuté, počas každej periódy
 • Zatmievací (Occulting, Occ) - opak blikajúceho - svetlo dlhšie svieti ako je zhasnuté
 • Striedavý (Alternating, AL) - dve svetlá rôznej farby sa neustále striedajú, aspoň jedno vždy svieti
 • Morseovkové pismeno (Morse U, Mo(U)) - vysiela stále to isté písmeno v Morseovom kóde, napr. U - dva kratšie záblesky nasledované jedným dlhším
 • Dlhý záblesk (Long-Flashing, LFI) - maják má v každej perióde jeden dlhší záblesk trvajúci aspoň 2 sekundy.

Úloha: Vytvorte si modelový maják, ktorý bude vedieť blikať rozličnými spôsobmi (upresnenie: ten nemusí byť zostrojený zo súčiastok LEGO). Zostrojte systém pre námorníkov, ktorý bude vedieť rozpoznávať čo najviac údajov o majáku, ktorý je na dohľad, najmä periódu a fázovú charakteristiku. Na krátkom videu predveďte možnosti, ktoré vaše riešenie dokáže rozpoznať/zmerať.

Solutions