Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2017-04-28 20:00:00

1. Task: Exchange Our Smiles

Úsmev, to je šanca premenená, spieva sa v jednej peknej aj keď starej :-) pesničke.

Úloha: v oblasti pred robotom sa nachádza v náhodnej konfigurácii niekoľko určených kociek LEGO (počet a tvar podľa vášho výberu). Úlohou robota je rozložiť ich na zemi tak, aby z nich vytvorili smajlíka. Predveďte, že to robot dokáže pre rozličné (ideálne náhodné) situácie.

2. Task: Lighthouses

Pri námornej navigácii sa oddávna používali majáky. Svetlo majáka môžeme popísať tromi spôsobmi:

 • farba svetla
 • perióda - čiže doba za ktorú uplynie celý cyklus blikania/svietenia majáka
 • fázová charakteristika - akým spôsobom maják bliká/svieti

Najznámejšie fázové charakteristiky sú takéto:

 • Stále svetlo (Fixed, F) - maják stále svieti, bez blikania
 • Blikajúci (Flashing, Fl) - dĺžka záblesku je kratšia ako dĺžka prestávky medzi zábleskami, frekvencia nepresahuje 30 zábleskov za minútu
 • Rýchlo blikajúci (Quick Flashing, Q) - znovu, dĺžka záblesku je kratšia ako dĺžka prestávky medzi zábleskami, frekvencia je aspoň 60 zábleskov za minútu.
 • Veľmi rýchlo blikajúci (Very Quick Flashing, VQ) - rovnako, ale frekvencia je aspoň 100-krát za minútu
 • Rýchlo blikajúci s prestávkou (Interrupted Quick Flashing) - ako rýchlo blikajúci, ale s jednou dlhšou prestávkou v každej perióde
 • Isophase (Iso) - svetlo rovnako dlhú dobu svieti a je zhasnuté, počas každej periódy
 • Zatmievací (Occulting, Occ) - opak blikajúceho - svetlo dlhšie svieti ako je zhasnuté
 • Striedavý (Alternating, AL) - dve svetlá rôznej farby sa neustále striedajú, aspoň jedno vždy svieti
 • Morseovkové pismeno (Morse U, Mo(U)) - vysiela stále to isté písmeno v Morseovom kóde, napr. U - dva kratšie záblesky nasledované jedným dlhším
 • Dlhý záblesk (Long-Flashing, LFI) - maják má v každej perióde jeden dlhší záblesk trvajúci aspoň 2 sekundy.

Úloha: Vytvorte si modelový maják, ktorý bude vedieť blikať rozličnými spôsobmi (upresnenie: ten nemusí byť zostrojený zo súčiastok LEGO). Zostrojte systém pre námorníkov, ktorý bude vedieť rozpoznávať čo najviac údajov o majáku, ktorý je na dohľad, najmä periódu a fázovú charakteristiku. Na krátkom videu predveďte možnosti, ktoré vaše riešenie dokáže rozpoznať/zmerať.

Solutions