Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2017-05-12 20:00:00

1. Task: Sun energy

Na púšti rozmiestnili množstvo panelov, ktoré spracúvajú slnečnú svetelnú energiu na elektrickú. V pôvodnom projekte počítali len so statickými panelmi, ktoré mali byť nasmerované smerom odkiaľ svieti Slnko na poludnie, ale neskôr zistili, že projekt by bol rentabilnejší, keby boli panely natočiteľné. A tak sa aj stalo - všetky rozmiestnené panely sú otočné a je možné ich smerovať ku Slnku. Pracovníci, ktorí boli zamestnaní, aby celý deň otáčali panely za Slnkom, však stále dostávali úpal. Preto odbory presadili zakáz tohto druhu práce v legislatíve a spoločnosť je teraz odkázaná na pomoc robotov.

Úloha: v strede plochy sa nachádza jeden otočný panel zostrojený len z plastových súčiastok LEGO (neobsahuje žiadnu elektroniku). Panel je natočený priamo vpred. Z jednej (vopred neznámej) strany svieti silné svetlo (zodpovedá Slnku, napr. stolná lampa). Robot sa nachádza vo vzdialenosti asi 30 cm od panelu. Má sa dostať k panelu a natočiť ho tak, aby na jeho rovnú plochu dopadalo svetlo kolmo a potom sa má od panelu vzdialiť. Riešenie predveďte pre rôzne polohy Slnka.

2. Task: Ants

Všetci vieme o tom, že mravce nie sú žiadni individualisti, ale veľmi usilovne pracujú vo veľkých kolóniách. Efektívne spolupracujú a preto dokážu uskutočniť aj obrovské veci, na ktoré by si žiaden z nich sám nemohol trúfnuť. Používajú pri tom rozličné finty, jednou z nich sú aromatické stopy, ktorými si značkujú chodníčky - napr. také, ktoré vedú ku zdroju potravy.

 

Úloha: Zahrajte sa na spoluprácu mravcov. Robot mravec sa pohybuje na rovnej ploche a vypúšťa za sebou menšie LEGO kocky, ktorými značkuje cestu. Druhý robot mravec (alebo ten istý, prípadne mierne upravený robot) odštartuje z toho istého miesta a potom sa pohybuje po rovnakej ceste. Orientuje sa podľa stôp, ktoré zanechal prvý robot. Pohyb prvého mravca naprogramujte buď náhodne, alebo ho môžete nejakým spôsobom riadiť, podstatné je, aby robil zákruty aj vľavo aj vpravo a aby nešiel vždy po rovnakej ceste - čiže druhý mravec sa naozaj musí a dokáže orientovať podľa zanechanej stopy.

Solutions