Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2017-05-26 20:00:00

1. Task: Diploma cutter

Diplomy z Robotickej ligy majú rozmer A5 a po každom kole tlačíme vždy dva diplomy naraz na jeden list A4. Hodil by sa nám robot, ktorý by stranu dokázal rozstrihnúť nožnicami na polovicu.

 

Úloha: Zostrojte robota strihača, ktorý pomocou nožníc rozstrihne jeden list papiera A4 na polovicu.

2. Task: STK

Raz za čas musia ísť autá na technickú kontrolu. Väčšinou je tam jama, nad ktorú automobil najachá a potom do jamy vojde technik a zisťuje správnu funkciu a technický stav podvozku.

Úloha: Robotický automobil so 4 kolesami a riadením pomocou volantu je zaparkovaný kolmo na jamu, ktorú má po svojej ľavej strane, ale umiestnenie nie je presne známe - môže sa mierne líšiť. Úlohou robota je nájsť jamu a presne na ňu najachať, tak, aby sa jama nachádzala pod automobilom a aby do nej nezapadol.

Ilustračný obrázok (chýba riadenie volantom!):

Solutions