Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2017-06-09 20:00:00

1. Task: Museum guard

V múzeách a galériách sa nachádza množstvo cenností na veľkej ploche, ktoré treba strážiť. To je ale nudná a časovo zdĺhavá práca a preto sa ideálne hodí pre robota. Príkladom takého robota je Bob, ktorý stráži centrálu spoločnosti G4S Technology.

Úloha: zostrojte a naprogramujte robota, ktorý sa bude pohybovať po uzavretej čiare medzi niekoľkými (3-7) označenými miestami, na každom z nich sa nachádza nejaké umelecké dielo. Pri svojej prvej jazde robot zaznamená situáciu na označených miestach. Pri ďalších automaticky opakovaných jazdách po vyznačenom okruhu robot sníma situáciu a ak zistí, že sa líši od pôvodnej situácie (napr. nejaké umelecké dielo zmizlo), tak spustí alarm. Spôsob vyznačenia objektov na čiare si zvoľte podľa potreby. Riešenie by malo byť flexibilné - predveďte ho na rôznych situáciách.

2. Task: Draw a spiral

V prírode, v živote aj v umení sa veľa vecí vyvíja postupne. Raz sú v móde dlhé účesy, inokedy krátke, niekedy sú to minisukne inokedy dlhé róby, niekedy sa ekonomike darí, inokedy prichádza kríza. Hoci po špirále, ale aj tak sa svet neustále rozvíja vpred. V prírode nájdeme nádherné príklady, kde sa špirály vyskytujú...

 

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý dokáže na papier nakresliť špirálu. Špirála by mala mať niekoľko závitov a byť čo najpravidelnejšia. Záleží nám na estetickej hodnote.

Solutions