Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2017-06-09 20:00:00

1. Task: Museum guard

V múzeách a galériách sa nachádza množstvo cenností na veľkej ploche, ktoré treba strážiť. To je ale nudná a časovo zdĺhavá práca a preto sa ideálne hodí pre robota. Príkladom takého robota je Bob, ktorý stráži centrálu spoločnosti G4S Technology.

Úloha: zostrojte a naprogramujte robota, ktorý sa bude pohybovať po uzavretej čiare medzi niekoľkými (3-7) označenými miestami, na každom z nich sa nachádza nejaké umelecké dielo. Pri svojej prvej jazde robot zaznamená situáciu na označených miestach. Pri ďalších automaticky opakovaných jazdách po vyznačenom okruhu robot sníma situáciu a ak zistí, že sa líši od pôvodnej situácie (napr. nejaké umelecké dielo zmizlo), tak spustí alarm. Spôsob vyznačenia objektov na čiare si zvoľte podľa potreby. Riešenie by malo byť flexibilné - predveďte ho na rôznych situáciách.

2. Task: Draw a spiral

V prírode, v živote aj v umení sa veľa vecí vyvíja postupne. Raz sú v móde dlhé účesy, inokedy krátke, niekedy sú to minisukne inokedy dlhé róby, niekedy sa ekonomike darí, inokedy prichádza kríza. Hoci po špirále, ale aj tak sa svet neustále rozvíja vpred. V prírode nájdeme nádherné príklady, kde sa špirály vyskytujú...

 

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý dokáže na papier nakresliť špirálu. Špirála by mala mať niekoľko závitov a byť čo najpravidelnejšia. Záleží nám na estetickej hodnote.

Solutions