Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2017-06-23 20:00:00

1. Task: Tarzan

Okrem robotiky je na svete ešte veľa iných zaujímavých aktivít, napríklad čítanie kníh. :-) Kniha džunglí od Rudyarda Kiplinga, či román Tarzan z rodu opíc spisovateľa Edgara Rice Burroughsa sú klasiky, ktoré asi prečítal každý z nás.

Úloha: Zostrojte robota Tarzana. Na začiatku je Tarzan na brehu, kde ho ohrozuje hladná puma. Čaká, kým sa k nemu nepriblíži liana. Liana je na hornom konci uviazaná o pevný konár a kýve sa ako kyvadlo smerom k brehu, kde je Tarzan. Na jej konci môže byť uzol, alebo krátka žrď o ktorú sa dá zachytiť. V okamihu, keď sa liana priblíži, Tarzan ju uchopí, odrazí sa od brehu a prehupne sa cez priepasť na druhý breh. Tam pristane, uvoľní lianu a je zachránený.

2. Task: Plán

Legoví panáčikovia sa radi schádzajú a radia na schôdzach.

Úloha: Robot sa nachádza na začiatku bludiska tvoreného čiernymi čiarami, napríklad izolačnou páskou. V bludisku sú križovatky (napríklad pravouhlé), na ktorých sa dá odbočiť vľavo i vpravo. LEGOvý panáčik, ktorý sa vezie na robotovi, má plán: chcel by sa dostať na schôdzu LEGOvých panáčikov. Pri štarte vám nenápadne pošepká postupnosť odbočení VĽAVO/VPRAVO, ktoré treba urobiť na jednotlivých križovatkách, aby sa dostal na schôdzu a vy ich pomocou tlačidiel na riadiacej jednotke ">" a "<" po štarte programu zadáte. Robot sa potom pohybuje po čiare a na križovatkách odbočí podľa toho, aké príkazy ste do neho stlačením tlačidiel pri štarte vložili. Program by mal fungovať pre ľubovoľný počet križovatiek (1-10), na ktorých má robot odbočiť, predveďte to na rôznych situáciách. Cieľ môže byť označený predmetom položeným na čiare, ďalšou križovatkou, alebo nejakým iným vhodným spôsobom.

Príklad bludiska a jazdy pre zadanú postupnosť vľavo - vpravo - vľavo - vpravo - vpravo je na obrázku.

Solutions