Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2017-06-23 20:00:00

1. Task: Tarzan

Okrem robotiky je na svete ešte veľa iných zaujímavých aktivít, napríklad čítanie kníh. :-) Kniha džunglí od Rudyarda Kiplinga, či román Tarzan z rodu opíc spisovateľa Edgara Rice Burroughsa sú klasiky, ktoré asi prečítal každý z nás.

Úloha: Zostrojte robota Tarzana. Na začiatku je Tarzan na brehu, kde ho ohrozuje hladná puma. Čaká, kým sa k nemu nepriblíži liana. Liana je na hornom konci uviazaná o pevný konár a kýve sa ako kyvadlo smerom k brehu, kde je Tarzan. Na jej konci môže byť uzol, alebo krátka žrď o ktorú sa dá zachytiť. V okamihu, keď sa liana priblíži, Tarzan ju uchopí, odrazí sa od brehu a prehupne sa cez priepasť na druhý breh. Tam pristane, uvoľní lianu a je zachránený.

2. Task: Plán

Legoví panáčikovia sa radi schádzajú a radia na schôdzach.

Úloha: Robot sa nachádza na začiatku bludiska tvoreného čiernymi čiarami, napríklad izolačnou páskou. V bludisku sú križovatky (napríklad pravouhlé), na ktorých sa dá odbočiť vľavo i vpravo. LEGOvý panáčik, ktorý sa vezie na robotovi, má plán: chcel by sa dostať na schôdzu LEGOvých panáčikov. Pri štarte vám nenápadne pošepká postupnosť odbočení VĽAVO/VPRAVO, ktoré treba urobiť na jednotlivých križovatkách, aby sa dostal na schôdzu a vy ich pomocou tlačidiel na riadiacej jednotke ">" a "<" po štarte programu zadáte. Robot sa potom pohybuje po čiare a na križovatkách odbočí podľa toho, aké príkazy ste do neho stlačením tlačidiel pri štarte vložili. Program by mal fungovať pre ľubovoľný počet križovatiek (1-10), na ktorých má robot odbočiť, predveďte to na rôznych situáciách. Cieľ môže byť označený predmetom položeným na čiare, ďalšou križovatkou, alebo nejakým iným vhodným spôsobom.

Príklad bludiska a jazdy pre zadanú postupnosť vľavo - vpravo - vľavo - vpravo - vpravo je na obrázku.

Solutions