Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2013-06-29 23:59:59

1. Task: Rosie má starosti

Prichádza leto roku 2062 a Jetsonovci z Orbit City sa chystajú na dovolenku, do kúpeľov a deti do tábora. Tento rok vysadili na balkóne rajčiaky a prvé kvety sľubujú aspoň symbolickú úrodu. Domáci robot Rosie sa teraz učí, ako ich bude samostatne celé leto polievať. Pomôžete mu?

Úloha: robot je na balkóne približne pol metra pred tromi kvetináčmi s okrúhlym pôdorysom so živými rastlinami. Na veľkosti kvetináčov nezáleží. Poloha kvetináčov nie je celkom presná, lebo pes Astro ich zo dňa na deň občas posunie. Rosie drží nádobu s vodou, ktorou má rovnomerne poliať všetky tri rastliny.

pomôžte Rosie poliať rajčiaky!

Tip: Nádoba nemusí byť vyrobená zo súčiastok LEGO. Vodu do nádoby nalejte, až keď si budete istí, že program funguje správne a nádoba ju spoľahlivo unesie, aby ste si nepoliali robota!

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Solutions