Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Deadline of this assignment is set to: 2018-04-13 20:00:00

1. Task: Výmena žiarovky

Prezidentovi sa v paláci vypálila žiarovka. Vzhľadom na to, že žiaden technik nemá bezpečnostnú previerku, je potrebné, aby ju vymenil robot.

 

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý v nejakom svietidle (napr. stolnej lampe, alebo inom) dokáže vyskrutkovať vypálenú a zaskrutkovať novú žiarovku.

2. Task: Čínska vesmírna stanica

Na školský dvor sa zrútili dva kusy čínskej vesmírnej stanice Tiangong-1 v tvare kvádra. Hrozí kontaminácia a preto sa pani riaditeľka rozhodla k troskám najskôr vyslať LEGO robota, aby zistil, kde presne sa trosky nachádzajú.

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý určí presnú polohu a natočenie dvoch predmetov s pôdorysom obdĺžnika (napr. rovné papierové krabice), ktoré sa nachádzajú niekde vnútri oblasti s rozmermi približne 2 x 2 metre. Rozmery krabíc nie sú vopred známe. Spôsob oznámenia výsledku si môžete navrhnúť akýkoľvek, ale mal by byť jasne a viditeľne zdokumentovaný na videu.

Doplnenie: môžete počítať s tým, že dva predmety sa nedotýkajú a sú od seba dostatočne ďaleko.

Solutions