Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2018-04-13 20:00:00

1. Task: Výmena žiarovky

Prezidentovi sa v paláci vypálila žiarovka. Vzhľadom na to, že žiaden technik nemá bezpečnostnú previerku, je potrebné, aby ju vymenil robot.

 

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý v nejakom svietidle (napr. stolnej lampe, alebo inom) dokáže vyskrutkovať vypálenú a zaskrutkovať novú žiarovku.

2. Task: Čínska vesmírna stanica

Na školský dvor sa zrútili dva kusy čínskej vesmírnej stanice Tiangong-1 v tvare kvádra. Hrozí kontaminácia a preto sa pani riaditeľka rozhodla k troskám najskôr vyslať LEGO robota, aby zistil, kde presne sa trosky nachádzajú.

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý určí presnú polohu a natočenie dvoch predmetov s pôdorysom obdĺžnika (napr. rovné papierové krabice), ktoré sa nachádzajú niekde vnútri oblasti s rozmermi približne 2 x 2 metre. Rozmery krabíc nie sú vopred známe. Spôsob oznámenia výsledku si môžete navrhnúť akýkoľvek, ale mal by byť jasne a viditeľne zdokumentovaný na videu.

Doplnenie: môžete počítať s tým, že dva predmety sa nedotýkajú a sú od seba dostatočne ďaleko.

Solutions