Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2018-05-11 20:00:00

1. Task: War

Každý novodobý prezident Spojených štátov potrebuje svoju vojnu. Jednak treba odôvodnene minúť čo najviac čo najdrahšej munície, aby zbrojárske podniky, ktoré štedro podporili jeho kampaň, dostali svoju investíciu so ziskom späť. A jednak, čo by to bolo za prezidenta USA, ktorý by neviedol svoju križiacku výpravu? Veď odvetný úder si aj tak vylížu nejaké nevinné obete a také dobrodružstvo si nemožno nechať ujsť. Lenže s americkými veteránmi sú iba problémy, takže do boja treba poslať roboty.

Úloha: zostrojte bojového robota, ktorý bude sedieť za monitorom, sledovať a vykonávať povely. Na monitore sa zobrazuje obrázkový pokyn v podobe nejakého blikajúceho vzoru. Robot sa díva na monitor, rozpozná jeden z desiatich rôznych vzorov a zaraeguje naň príslušnou bojovou akciou. Aké bojové úkony dokáže vykonávať zostáva na vašej tvorivosti.

2. Task: Advertisement robot

V piatom kole je vhodný čas na tvorivú úlohu. Dnes žijeme dobu reklamnú. Aby si výrobok zaobstaral dostatočný počet zákazníkov a výrobca neprerobil, ale naopak zarobil balík, musí sa správať čo najagresívnejšie a využiť všetky možné legálne spôsoby nátlaku na trhu. Treba presvedčiť čo najväčší počet ľudí, ktorí výrobok nepotrebujú, aby si ho kúpili tiež. Príkladom reklamy je aj banner, ktorý agent občianskeho združenia nosí na súťaže.

Úloha: Vyberte si akýkoľvek produkt, ktorý chcete reklamovať. Zostrojte robota a natočte s ním reklamu na zvolený výrobok. :-)

Solutions